Sådan skaber man fællesskab i udsatte boligområder

Gellerupparken er et af de områder, som har fået støtte. Foto: Emilie Koefoed.

11 udvalgte ideer fra hele landet har fået 300.000 kroner i udviklingsstøtte af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Projekternes formål er at løfte fritidslivet og fællesskabet i udsatte boligområder.

Lene Vind, lene@nb-okonomi.dk

En ’honningfabrik’ på Amager, et folkekøkken i Guldborgsund kommune og grønne faciliteter i Esbjerg er blandt de ideer, som nu får støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til at skabe større sammenhængskraft i og omkring udsatte boligområder – eller i områder, som er i risiko for at blive det.

I alt 40 projekter søgte støtte, heraf er 11 projekter udvalgt til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kroner efter princippet om 50 procent medfinansiering. I 2019 har projekterne mulighed for at søge om realiseringsstøtte. Cirka 3-7 projekter vil blive udvalgt og få mellem 5-7 mio. kroner til arbejdet. I alt er der afsat 35 mio. kroner til puljen for ‘Fælles Rum’.

Ifølge Realdania spænder projekterne vidt og det er 11 rigtigt spændende projekter. Fælles for dem er, at de alle viser nye veje til at udnytte og inddrage fælles arealer og områder i og omkring udsatte boligområder. De nye mødesteder og fritidsfaciliteter skal på den måde være med til at løfte fritidslivet og fællesskabet i og omkring boligområderne.

Og projekterne har en klar vision for forandringen og er nytænkende og kan realiseres med kvalitet i arkitektur og materialevalg. Derudover også, hvordan de inddrager lokalsamfundet omkring boligområdet og eventuelt også det lokale foreningsliv.

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden siger: ”Projekterne er forskellige bud på at skabe mere liv imellem husene og gøre udearealerne meningsfulde. Frem for alt så ser vi frem til at udfolde nytænkende og tidssvarende fritidsfaciliteter, hvor brugerne kommer til orde og på den måde skabe bæredygtige faciliteter, hvor ejerskabet og brugernes behov i de konkrete boligområder står i centrum.”

Puljen ’Fælles Rum’ indgår i Realdanias indsats By i balance og i Lokale og Anlægsfondens indsats for at løfte fritidslivet i udsatte boligområder.

De udvalgte projekter er følgende:

– Den grønne arena, Kildeparken, Aalborg. Ansøger: Himmerland boligforening
– KuliVers, Lindholm, Guldborgsund. Ansøger: Guldborgsund Kommune (Center for teknik og miljø)
– Rising Star, Risingkvarteret, Odense. Ansøger: Civica
– Kredsløbet, Nørremarken, Vejle. Ansøger: Vejle Kommune, AAB Vejle, Nørremarkens Forende Sportsklubber (NfS)
– Biernes Hus, Urbanplanen, København. Ansøger: Københavns Bybi Foreningen, Bolig-foreningen 3B
– Udekultur, Den grønne ring, Esbjerg. Ansøger: Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo, Medvind i Østerbyen
– Kvarterløftsprojekt, ved H. C. Andersen Skolen, Vollsmose, Odense. Ansøger: Vollsmose Sekretariatet (partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Civica)
– Løvvangen InBetween, Aalborg. Ansøger: Styregruppen Løvvangen InBetween (Sundby-Hvorupboligselskab)
– En levende og tryg Verdensplads, Gellerupparken, Aarhus. Ansøger: Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening
– Nørrebro samles på banen, Nørrebro, København. Ansøger: Nørrebro United
– InnovationsHub, Gadehavegård, Høje-Taastrup. Ansøger: Høje-Taastrup Kommune, DFB/Domea.dk