Fire jyske storbykommuner kræver ny kompensation for manglende udligningsreform

Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Viborg kommuner kræver kompensation for tab på beskæftigelsestilskud. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Borgmestrene i Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Viborg er utilfredse med kommunernes tab på det midlertidige beskæftigelsestilskud. De kræver derfor, at Folketinget indfører endnu en kompensationsordning for den manglende reform af den kommunale udligning.

Af Arne Ullum, [email protected]

De fire jyske storbykommuner Viborg, Esbjerg, Aalborg og Aarhus kræver, at regeringen indfører endnu en kompensationsordning til kommuner, som har tabt store millionbeløb på de skibbrudne udligningsforhandlinger i foråret.

De fire kommuner tabte alene i 2017 cirka 443 millioner kroner på det midlertidige beskæftigelsestilskud, som skulle have været ændret med en udligningsreform.

“Det var forventningen, at skævhederne ville være løst fra 2019, ved at beskæftigelsestilskuddet blev indarbejdet i det generelle tilskuds- og udligningssystem. Det blev som bekendt ikke til noget,” skriver borgmestrene i de fire kommuner i et brev til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Og værre endnu er det ifølge de fire kommuner, at skævheden fortsætter med at vokse. Det førte i efteråret til, at Aahus Kommune blev kastet ud i en sparerunde, fordi kommunen havde indregnet en positiv effekt fra udligningsreformen i sit 2019-budget.

En graf i brevet til ministeren viser ifølge de fire kommunes udregninger, at beskæftigelsestilskuddet er blevet mere og mere og mere skævt år for år.

Borgmestre kræver endnu en kompensationsordning

Ifølge de fire borgmestre kommer der formentligt først en reform af den kommunale udligning, som kan få effekt om to-tre år. Derfor vil de have en kompensationsordning magen til den, som enten er gennemført eller aftalt for kommuner, som er ramt af datarevisioner på henholdsvis indvandreres uddannelse eller plejeudgifter til ældre.

“De enorme skævheder mellem landets kommuner kan ikke fortsætte. De kalder på en løsning nu, og derfor foreslår vi, at kommuner med tab på beskæftigelsestilskuddet kompenseres for det – efter samme princip som de øvrige kompensationer, der er indgået aftale om som følge af den manglende reform,” skriver de til ministeren.

Underskud rammer direkte ned på bundlinjen

Normalt er det sådan, at en kommunes tab og gevinst på særlige tilskud bliver indregnet i den kommunale udligning, og dermed bliver kommunerne kompenseret for en del af et muligt tab.

Men det gælder ikke for beskæftigelsestilskuddet, fordi udgifterne til de forsikrede ledige slet ikke indgår i beregningen af den kommunale udligning.

“Beskæftigelsestilskuddets skævheder er skjulte. Indgik skævhederne på beskæftigelsestilskuddet her, ville kommuner, som vores, skulle modtage væsentligt højere udligningsbeløb,” påpeger de fire borgmestre.

Derfor bliver de store byer ramt

Det samlede beskæftigelsestilskud på 11 miliarder kroner bliver fordelt efter en relativ kompleks model, som har følgende karakteristika:

  • Tilskuddet fordeles på en måde, så kommunerne bliver belønnet efter deres fald i ledigheden sammenlignet med landsdelen siden 2012. Det rammer storbykommunerne, som fik et mindre slag af finanskrisen i 2008, og derfor ikke fik så kraftigt et fald i arbejdsløsheden, da konjunkturerne vendte.
  • Udviklingen måles i antal ledige, og dermed er det en ulempe at have stigende folketal.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har tidligere kritiseret Aarhus Kommune for at indregne en forventet gevinst på en udligningsreform i kommunens budgetter. Det kommenterer brevet ikke, men peger på, at Folketinget har et ansvar.

“Det vil kun være rimeligt og fair, at beskæftigelsestilskuddets skævheder behandles på linje med nogle af de andre skævheder i udligningssystemet. Her har Folketingets partier,  som følge af forliset i forhandlingerne om en ny udligningsreform, indgået aftale om separate kompensationer til de kommuner, der fx tabte stort på opdateringen af uddannelseskriterierne. På samme vis bør de kommuner, der årligt taber store summer på beskæftigelsestilskuddet, blive kompenseret,” hedder det.