Seks kommuner scorer 126 millioner på regeringens langsommelighed

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil ikke gøre kompensation for ændrede data for plejeudgifter til ældre afhængig af, at kommunerne ikke hæver skatten i de 2019-budgetter, som allerede er vedtaget. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Regeringen fik ikke gennemført den særlige kompensationsordning for ændrede data for plejeudgifter til ældre inden kommunerne vedtog deres budgetter. Det giver seks kommuner en gevinst på 126 millioner kroner. Tre andre kommuner bliver straffet for at have udskudt deres skattestigninger.

Af Arne Ullum, [email protected]

Seks borgmestre kan drage et lettelsens suk. Takket være regeringens langsommelighed med at få vedtaget en særlig kompensation til kommunerne for reviderede data i den kommunale udligning for udgifter til ældre, kan de seks kommuner både hæve skatten og modtage penge fra den særlige kompensationsordning.

Det giver en gevinst på 126 millioner kroner til de seks kommuner, som har vedtaget at sætte skatten op i 2019. Til gengæld kan resten af kommunerne droppe håbet om, at nogle af de seks kommuner ville blive presset til at opgive nogle af de skattestigninger, som medfører en samlet mindre tocifret sanktion til alle kommuner.

Udgangspunket var ellers, at kompensationen for de ændrede data for plejeudgifter til ældre skulle være helt ens med den kompensation, som 27 kommuner tidligere på året fik for ændrede data i relation til udlændinges medbragte uddannelse.

“Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde,” hedder det i aktstykke 148 om kompensationen for revisionen af udlændinges uddannelse.

Men i en pressemeddelelse fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) hedder det om kompensationsordningen for ændrede data for plejeudgifter til ældre:

“Kommunerne kan kun få del i denne overgangsordning, hvis de undlader at sætte skatten op i 2020. De skal jo ikke opkræve flere penge fra borgerne end nødvendigt. Det svarer til den anden overgangsordning for kommuner, der taber på udligningen som følge af ny statistik for udlændinges uddannelse.”

Årsagen til forskellen mellem de to ordninger er formentligt en logisk konsekvens af, at kommunerne allerede 15. oktober lukkede deres budgetter for 2019. Dengang var kompensationen for udlændinges uddannelse vedtaget, mens kompensationen for plejeudgifter til ældre blot var meldt ud i en pressemeddelelse.

Randers, Kolding og Halsnæs bliver straffet for at udsætte skattestigning

Den lille men vigtige forskel kan betyde, at Randers, Kolding og Halsnæs kommuner bliver straffet for at have udsat ellers planlagte skattestigninger fra 2019 til 2010 for at reducere den kollektive sanktion til kommunerne

De tre kommuner må i 2020 vælge, om de vil gennemføre de udskudte skatteforhøjelser eller mister i alt 33,2 millioner kroner i den særlige kompensation for ændrede data for plejeudgifter til ældre.

Odense udskød også en skatteforhøjelse, men da kommunen hverken står til at få penge fra den ene eller anden kompensationsordning, så kan kommunen fortsat gennemføre skatteforhøjelsen i 2020. Faktisk betyder klausulen om skattestigninger i de to kompensationsordninger, at risikoen for at mange andre kommuner vil hæve skatten i 2020, og dermed spærre for Odense’s ønske om højere skat, bliver mindre.