Vismænd bekræfter positive effekter af skattelettelser

Finansminister Kristian Jensen (V) og hans embedsmænd fik i dag opbakning til deres beregning af dynamiske effekter ved marginale skattelettelser fra Det Økonomiske Råds formandsskab. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018)

Finansministeriets omdiskuterede brug af dynamiske effekter på marginale skattelettelser fik i dag støtte fra landets højeste uafhængige økonomiske autoritet. Men vismændene påpeger samtidig, at regeringen bør være mere åben om usikkerhederne ved beregning af skatteforslag.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Finansministeriets udskældte regnemodeller fik idag opbakning fra den højeste uafhængige økonomiske autoritet i Danmark. De økonomiske vismænd konkluderer på baggrund af en nye analyse, at det er korrekt, når Finansministeriet regner med, at en nedsættelse af marginalskatten på én procent udløser en vækst i antallet af arbejdstimer med 0,1 procent.

“Analysen giver ikke anledning til at ændre på den størrelsesorden af effekten af skatteændringer på arbejdsudbuddet, der anvendes af de økonomiske ministerier,” siger overvismand Michael Svarer.

Stor usikkerhed 

Vismændenes nye analyse, som er udarbejdet i samarbejde med VIVE, viser, at der er en betydelig usikkerhed på arbejdsudbudseffekterne ved at nedsætte marginalskatten. Den kan både være højere og lavere.

Det bør fremgå tydeligere, når eksempelvis regeringen fremlægger beregninger for Folketinget.

“Analysen viser, at der er stor usikkerhed på disse effekter. Vi anbefaler, at denne usikkerhed inddrages i fremtidige vurderinger af ændringer i skattesystemet, når konsekvenser for eksempelvis arbejdsudbud og offentlige finanser vurderes,” siger Michael Svarer.

Med dagens analyse har vismændene i løbet af et par år udtalt sig om begge elementer i den aktuelle debat om Finansministeriets regnemodeller. Vismændene har tidligere analyseret de dynamiske effekter af offentlige udgifter, og her nåede man frem til, at de eksisterede, men at de var relativt små og usikre.