Vismænd: Højkonjunktur fortsætter, men risiko for både overophedning og global krise stiger

En af de største risiko for dansk økonomi er ifølge Vismændene Donal Trumps handelskrig med Kina. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY)

Pilen peger fortsat mod flere års fortsat højkonjunktur i Danmark. Men der lurer risici i horisonten på to fronter. I Danmark kan øget efterspørgsel og mindre vækst i arbejdsstyrken udløse overophedning, og internationale handelskrige kan udløse en global krise, som rammer Danmark.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Dansk økonomi er fortsat kun i begyndelsen af en højkonjunktur, og derfor forudser de økonomiske vismænd, at de gode økonomiske tider vil fortsætte en række år endnu, inden vi kan se frem til det, de i deres nye rapport om dansk økonomi kalder en “blød landing”.

Danmark kan dermed se frem til en årrække med fuld beskæftigelse, hvor risikoen for mangel på arbejdskraft er større end risikoen for arbejdsløshed, og hvor økonomien vokser med et par procent om året.

Væksten stiger dog kun med 1,25 procent i 2018, men det skyldes engangsforhold i 2017 og tørken i sommer. Allerede i 2019 er vi ifølge vismændene tilbage på en vækst på 2,4 procent.

“Vi forventer fortsat pæn vækst i dansk økonomi med vækstrater omkring 2 pct. om året. Der er dog stigende risici i økonomien. Disse går begge veje, men der er særlig grund til at være agtpågivende i forhold til risikoen for overophedning,” siger overvismand Michael Svarrer.

Derfor stiger risici

Når vismændene mener at risiciene er stigende, så skyldes det to forskellige ting.

Risikoen for overophedning af dansk økonomi skyldes, at beskæftigelsen nu overstige det strukturelle niveau med omkring 30.000 personer. Dermed kan selv en mindre forøgelse af efterspørgslen eller en mindre stigning i udbuddet af arbejdskraft end forventet udløse en overophedning af økonomien. En overophedning af økonomien kan medføre pludselige lønstigninger, som får væksten til at stoppe med det vismændene kalder en “hård landing.”

Risikoen for, at en global krise trækker dansk økonomi ned, handler dels om faren for en international handelskrig, dels om politisk uro på grund af Brexit og den italienske budgetkrise.

Endelig er vismændene også bekymret for den amerikanske økonomi, hvor præsident Trump med skattelettelser har sat så meget damp på kedlerne, at der er øget risiko for høj inflation og deraf afledte højere renter.

“De negative risici for de globale vækstudsigter vurderes at være steget siden foråret,” hedder det i rapporten.

Dansk økonomi i topform

Vismændenes vigtigste rolle er at give en uafhængig vurdering af den økonomiske politik og dansk økonomi.

Og det er svært at finde pessimistiske toner eller kritik af den økonomiske politik i rapporten.

”Dansk økonomi er i væsentlig bedre form end i årene op til finanskrisen. De offentlige finanser er grundlæggende sundere, de danske virksomheders konkurrenceevne er bedre, og den finansielle sektor er mere robust,” siger overvismand Michael Svarrer.

Vismændene roser regeringen for at føre en stram finanspolitik, som reducerer risikoen for en overophedning af økonomien. Eneste punkt, hvor vismændene for alvor udfordrer regeringen handler om boligjobordningen, som de opfordrer regeringen til at nedlægge.

“I dag bidrager ordningen til at øge arbejdskraftmangelen i byggebranchen, og den har ikke oplagte positive struktureffekter,” hedder det i rapporten.

Fra vismandsrapporten