Kunst bidrager til sociale fællesskaber

Del artiklen:
Nyt fællesnordisk forskningssamarbejde skal kaste nyt lys over forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber. Foto: Astrid Dalum og KulTHYvator
Statens Kunstfond og Norsk kulturråd samarbejder om et nyt forskningsprogram med titlen ’kunst og sociale fællesskaber’. Det skal invitere til forskning om kunsts rolle og funktion i samfundet.

Lene Vind, [email protected]

Det fælles forskningsprogram skal bidrage til ny viden om og nye perspektiver på, hvordan kunst virker i samfundet, hvordan kunst udfolder sig indenfor og selv bidrager til at etablere forskellige sociale fællesskaber, og hvordan den samfundsmæssige betydning af kunst kan forstås i en nordisk kontekst.

Programmet skal bidrage til at styrke forskningen om kunst- og kulturliv i Norden og til at styrke samarbejdet mellem nordiske forskere på tværs af forskningstraditioner. Forskningsresultater vil blive formidlet til det nordiske kunst- og kulturliv samt det kulturpolitiske beslutningssystem i form af publikationer, seminarer, konferencer m.m.

En del af baggrunden for programmet er en forståelse af, at kunst ikke bare er noget som samler forskellige mennesker og bidrager til fællesskabsdannelse, men også noget, der skaber meningsudveksling, uenighed og forskelle. Kunst kan splitte. Samtidigt er det sådan, at ikke alle tager aktivt del i forskellige typer sociale fællesskaber. Nogen står eller holdes udenfor. Derfor ønsker man også projekter, som undersøger disse perspektiver.

Forskningsprogrammet er åbent for projekter som udforsker, hvordan kunsten fungerer i samfundet, f.eks.:

  • Kunsts offentlige side: Forsamlinger og fællesskabsdannelser omkring kunst og kulturaktiviteter. Hvordan kunst som udgangspunkt for oplevelse, indsigt og kritik skaber og bidrager til at opretholde og udvikle fællesskab.
  • Kunst som infrastruktur:Undersøgelser af hvordan kunst skaber relationer og former processer i samfundet, hvordan kunst er grundlag for dissens og virker via konflikter og forhandlinger.
  • Kunsts effekt og betydning på samfundsniveau:Undersøgelser af effekter af kunst og kulturaktiviteter for intentionelle og ikke-intentionelle brugere. Undersøgelse af kunsts ikke-markedsomsatte værdier.

Programmets varighed er fra foråret 2019 til efteråret 2021.

Læs hele programnotatet her.