Offentlige anlæg skrider med en milliard kroner i 2019

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille påpeger, at offentlige anlægsinvesteringer kan øge produktiviteten - hvis det bare er de rigtige ting, der investeres i. (Foto: Philip Davali)

De offentlige anlægsinvesteringer er på bare fire måneder skredet med en milliard kroner. Kommunerne bærer ansvaret for de 300 millioner – staten og regionerne resten. Men minister peger på, at offentlige anlægsinvesteringer kan gavne produktiviteten.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

De samlede offentlige anlægsinvesteringer skrider ifølge en ny opgørelse fra regeringen med cirka en milliard kroner i 2019 i forhold til forventningen i august, og dermed ventes de samlede offentlige investeringer at stige med 4,1 procent fra 2018 til 2019 efter korrektion for prisstigninger.

De nye tal sætter yderligere fokus på problemerne med et overophedet bygge- og anlægsmarked, og vil formentligt øge presset i både staten, regionerne og kommunerne for at undgå nye stigninger i 2020.

“Det er klart, at det er noget vi faktisk har øjnene rimeligt stift rettet imod, at det ikke må gå amok. For det vil være ærgreligt, hvis det er det offentlige, der driver en mulig overophedning af økonomien,” siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til NB-Økonomi.

En del af baggrunden for den kraftige stigning i 2019 i de offentlige anlæg er, at der er brugt mindre end forventet i 2018, og dermed bliver den procentuelle stigning fra 2018 til 2019 rent beregningsteknisk større.

Offentlige anlægsinvesteringer kan også styrke økonomien

Ifølge Økonomisk Redegørelse skyldes mindreforbruget i 2018 primært lavere udgifter i staten, mens merforbruget i 2019 skyldes en kombination af kommunernes budgetterede overskridelse på 0,3 milliarder kroner og såkaldte ”ændret afløb” i stat og regioner er skyld i resten af overskridelsen.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille påpeger dog, at det er vigtigt at se nuanceret på de offentlige anlægsinvesteringer.

“De offentlige investeringer kan også være med til at øge produktiviteten, hvis det er de rigtige investeringer,” siger han.

Ministeren fremhæver samtidig, at anlægsniveauet står til at falde fra 2020 og fremefter, fordi der ikke er planlagt så mange offentlige investeringer her.

“Så derfor tror jeg nok, at vi overlever et enkelt år,” siger han, men understreger at regeringen vil have et fast blik på udviklingen.

Kilde: Økonomisk Redegørelse