Regeringen vil bruge 170 mio. på at reducere sygefravær i den offentlige sektor

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) vil bruge ekstra 100 millioner kroner på at reducere det offentlige sygefravær. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Regeringen vil bruge yderligere 100 millioner kroner på at reducere sygefraværet udover de 70 millioner, som blev afsat ved finansloven til ældreplejen. Nu skal taskforce hjælpe institutioner med særligt højt sygefravær.

Af Arne Ullum, [email protected]

Regeringen vil bruge ialt 170 millioner kroner på en målrettet indsats for at reducere sygefraværet i den offentlige sektor.

Ifølge en ny analyse fra Finans- og Beskæftigelsesministeriet er sygefraværet i kommunerne cirka tre dage større end i den private sektor, hvis man korrigerer for variable som jobfunktioner, køn og alder. Det tilsvarende tal for regionerne er cirka to dage og knapt en halv dag for staten.

“Hvis vi får nedbragt antallet af sygedage blandt offentligt ansatte, vil det gavne den enkelte medarbejder, give trivslen et generelt løft på arbejdspladserne og betyde, at der skal bruges færre penge på vikarer. Det vil også give mere tid, som medarbejderne kan bruge på mere nærvær og endnu bedre service til borgerne. Derfor sætter vi ind nu med flere tiltag, så vi kan få et lavere sygefravær og mere velfærd,” siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

Ifølge analysen vil en reduktion af sygefraværet med en dag svare til, at der bliver frigjort cirka 2.800 årsværk i den offentlige sektor.

Derfor vil regeringen bruge 100 millioner kroner på at nedbringe sygefraværet, og det er oven i de 70 millioner kroner til bekæmpelse af sygefravær i ældreplejen, som var en del af finansloven.

Ifølge regeringen skal pengenes bruges på “skræddersyede indsatser” på de institutioner, som har et har højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø. Det skal ske i samarbejde med KL og Danske Regioner, for at sikre den størst mulige effekt.

_________________________________________________

Fakta om initiativerne i reformsporet

– 100 mio. kr. til indsatser på de arbejdspladser, som har et særligt belastet arbejdsmiljø eller udfordringer med højt sygefravær.

Derudover afsættes penge til:

– Et rejsehold som et frivilligt tilbud til arbejdspladser med konkrete udfordringer, som derfor har brug for rådgivning. Rejseholdet oprettes for en periode på tre år og skal både hjælpe arbejdspladser og udbrede viden om, hvordan de kan reducere sygefraværet.

– Bedre og hyppigere ledelsesinformation, så arbejdspladserne får overblik over sygefraværet.

– Videnspakker til lokale arbejdspladser. De bruges som guides med viden om, hvordan man forebygger sygedage blandt personale og medarbejdere, og hvordan man kan fastholde medarbejdere under sygemelding, så de fortsat har en tilknytning til arbejdspladsen.

– Fælles mål med KL og Danske Regioner om, at sygefraværet i det offentlige skal falde år for år frem mod 2022. KL og Danske Regioner bliver inviteret til at indgå i et partnerskab om at gennemføre initiativerne og indfri målsætningen.

Kilde: Finansministeriet