Kristian Jensen: Udligningsreform skal hjælpe de økonomisk svageste kommuner

Finansminister Kristian Jensen (V) vil have en udligningsreform, der hjælper de fattige kommuner. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Finansminister Kristian Jensen (V) sætter en ny og anderledes dagsorden for den kommunale udligning end den, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille hidtil haft på regeringens vegne. 

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Finansminister Kristian Jensen (V) satte i dag på det kommunaløkonomiske topmøde (KØS) en markant anden dagsorden for en ændring af den kommunale udligning end den, som økonomi-og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) satte forud for forårets skibbrudne forhandlinger om kommunale udligning i foråret.

Mens Simon Emil Ammitzbøll-Bille allerede i august sidste år med stor klarhed meldte ud her på NB-Økonomi, at han gik efter en “mindre justering”, som ikke skulle flytte penge mellem kommunerne, så kom Kristian Jensen i dag med en markant anden udmelding.

For det første talte Kristian Jensen om en reform, og det ordvalg er angiveligt ikke blot en tilfældighed.

“Hele ideen med at lave udligningsreform er at hjælpe de svageste kommuner, fordi vi i dag har en stor forskel på kommuner, hvor det kører godt, og hvor der er masser af tilstrømning, masser af arbejdskraft, lønmodtagere og skatteindtægter, og så har vi nogle kommuner som er beliggende steder, hvor folk flytter fra, eller hvor der er mindre gang i arbejdsmarkedet,” uddybede Kristiansen Jensen efter den indledende debat på KØS-mødet.

Fokuserer på modeller, der gavner de fattige kommuner

Udtalelsen er markant, fordi regeringen i februar fremlagde et grundlag for de senere forhandlinger, som ikke gav noget markant løft til de fattige kommuner – og særligt ikke, når man tager højde for, at regeringen samtidig ville fjerne det særlige likviditetstilskud, hvoraf to milliarder kroner er målrettet den økonomisk svageste halvdel af kommunerne.

Kristian Jensen afviste dog efterfølgende over for NB-Økonomi, at hans ønske om flere penge til de fattige kommuner kræver et helt nyt grundlag for forhandlingerne:

“De modeller, der var, hjalp i forskellige grad de fattigste kommuner. Mit mål er at lave et system, så kommunerne i højere grad kan klare sig uden likviditetstilskud og derfor får en reel aftaleøkonomi, hvor de penge der gives til kommunerne også svarer til de udgifter, som kommunerne har.”

Finansministeren siger, at kommunerne må forberede sig på, at de to overgangsordninger om flygtninges uddannelse og de aldersbestemte udgiftsbehov forsvinder som led i en udligningsreform.

Det store spørgsmål er imidlertid, hvordan en udligningsreform skal kompensere de økonomisk svageste, hvis finansministeren får opfyldt et ønske om at fjerne det såkaldte finanseringstilskud, hvor to milliarder gives målrettet til den økonomisk svageste halvdel af kommunerne.

Bred opbakning til at favorisere de fattigste kommuner

Der var en bred opbakning i debatten på KØF-mødet til at favorisere de fattigste kommuner i en kommende udligningsreform. Alle de øvrige deltagere i panelet, SF’s Lisbeth Bech Poulsen, den radikale Marianne Jelved og Rene Christensen fra Dansk Folkepari, bakkede op bag den grundlæggende præmis om, at en udligningsreform skal have mere lige vilkår for kommunerne.

“Den kommunale udligning er lige så vigtig som progressionen i vores skattesystem,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

Der er er i dag en forskel i skatteprocenten mellem kommunerne på op imod fem procent, men Kristian Jensen ville ikke give noget bud på, hvor stort et spænd bør være.