Ledelsesreform: Historisk brud med fagbevægelsen

Medarbejdere og fagbevægelse skal ikke være med til at gennemføre ledelsesreform i det offentlige. (Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix)

Regeringens ledelsesudspil bliver godt modtaget i brede kredse, men et punkt undrer: Fagbevægelsen skal ikke inddrages i den konkrete udformning af reformen. Professor forudser ballade. 

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-okonomi.dk

Der er bred enighed om, at det er godt at sætte ledelse på dagsordenen. Regeringen lægger op til at inddrage KL og regionerne i den konkrete udformning af en række reformer. Fagbevægelsen er dog ikke inviteret med ved bordet, men kan se til fra en følgegruppe. Det giver kritik fra fagbevægelsen og fra en professor i offentlig ledelse.

“Det er både ahistorisk og dumt at skrive medarbejderrelationen og de faglige organisationer ud af ligningen, for ledelse er relationelt og skal etableres i et samarbejde,” sagde professor i offentlig ledelse ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen i P1 Orientering i går. Han uddyber til NB-Økonomi:

“Det er ahistorisk, fordi man ikke har kunnet lave den offentlige sektor i Danmark uden borgfred med de faglige organisationer,” siger Kurt Klaudi Klausen, der forudser ballade om hele reformen, hvis ikke de faglige organisationer inddrages.

Kritik fra fagbevægelsen

I timerne efter, at innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fremlagde Ledelsesreformen, reagerede fagbevægelsen.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Bente Sorgenfrey kvitterede positivt for, at regeringen vil forbedre ledelse og kompetenceudvikling.  “Det er centrale faktorer for at udvikle kvaliteten i den offentlige sektor, som står overfor store ændringer og nye krav,” lød det.

”Når det er sagt, er det faktisk skuffende, at regeringen har arbejdsgiverbrillerne på og stort set ikke lægger op til, at medarbejdersiden skal inddrages i at få de centrale initiativer omsat til virkelighed,” siger Bente Sorgenfrey.

Også social- og sundhedspersonalets fagforbund FOA undrer sig. Ledelse er et samarbejde, siger formand Mona Striib.

“FOA’s medlemmer efterspørger nærværende og inddragende ledere. Trusler om fyresedler (til dårlige ledere, red.) er bare ikke vejen dertil. Den skal findes i et samarbejde med de lokale ledere og medarbejdere. De ved, hvor skoen trykker,” siger hun.

Nej til fyring af ledere

DJØF, som organiserer 7.500 offentlige ledere, er uenig i, at der er brug for at fyre flere dårlige ledere, som Sophie Løhde sagde, allerede før planen blev fremlagt.

“Det er en myte, at der skulle være en håndsky kultur i den offentlige sektor mod at afskedige ledere, der ikke præsterer. De seneste tal viser, at i alt 210 offentlige djøf-chefer blev fyret i 2017,” sagde Hanne Fugl Eskjær, formand for gruppen Offentlige Chefer i DJØF.

Også Akademikerne efterlyser indflydelse til de faglige organisationer.

“Det er positivt, at regeringen ønsker at udvikle de offentlige ledere og styrke deres kompetencer, herunder at gennemgå og udvikle nye lederuddannelser. Det skal ske i samarbejde med de faglige organisationer, som organiserer lederne, og dagligt rådgiver og taler med lederne om de udfordringer, de oplever”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, der organiserer en god del af de offentlige ledere.

Formand for Lederne, Svend Askær, vil have nye aftaler for lederne om løn- og arbejdsvilkår, så ledernes aftaler ikke skal forhandles af de samme faglige organisationer, som varetager medarbejdernes interesser.