Kernen i retssag: Ændrede minister udligning udenom Folketinget

Det er i givet fald en hel stribe af indenrigsministre, som har udstedt en ulovlig bekendtgørelse om kommunale udligning - blandt andet også daværende Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det store spørgsmål i retssagen om kommunal udligning bliver, om skiftende indenrigsministre har overtrådt loven ved at tilføje fire små ord i bekendtgørelsen om kommunal udligning. De fire ord har kostet en række kommuner et samlet milliardbeløb, men de kan formentligt kun kræve en mindre del tilbage.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Det helt afgørende spørgsmål i en eventuel retssag om den kommunale udligning kommer til at handle om fire små ord.

Striden står om, hvorvidt skiftende indenrigsministre har haft dækning i loven til at indføre en passus om, at det ikke alene var 25-49 årige uden uddannelse, som skulle udløse tilskud i den kommunale udligning, men også personer uden oplyst uddanelse. Helt konkret handler det om, at ministeriet har tilføjet de fire ord: “eller har uoplyst uddannelse”.

De fire ord har sikret 27 primært storbykommuner millarder af kroner i ekstra udligning på land- og yderkommunernes bekostning, fordi højtuddannede udlændinge har udløst sociale tilskud, da Danmarks Statistik på grund af en besparelse registrerede udlændinges udddannelse som uoplyst.

Den juridiske kerne i sagen er, at Folketinget aldrig eksplicit har behandlet sagen. Derfor er sørgsmålet om den lille – men økonomisk meget afgørende ændring – falder indenfor den bemyndigelse, som ministeren ifølge loven har til at fastsætte de nærmere regler for udligningen.

Advokatfirmaet HjulmandKaptain understreger, at det er en meget principiel sag, men hælder klart mest til, at ministeriet ikke har handlet lovligt.

“Kan en bekendtgørelse, som skal udmønte udligningslovens bestemmelse om beregningen af ”uden erhvervsuddannelse” og ”lav uddannelse” bestemme, at det også dækker ”uoplyst uddannelse?”” skriver advokaterne.

“I betragtning af at der er tale om en bekendtgørelse, som har ganske omfattende og vidtrækkende betydning for kommunernes økonomi og skatteudskrivning er det vores opfattelse, at der skal foretages en indskrænkende fortolknng. Det er derfor vores opfattelse, at der er flest argumenter, der taler for, at denne del af bekendtgørelsen ikke har hjemmel i udligningslovens paragraf 31.”

Bagermestre og minkavlere kan afgøre sagen

Advokaterne gennemgår en lang række retssager om lovligheden af bekendtgørelser, som har været anlagt af alt fra bagermestre til minkavlere.

Ingen af sagerne har imidlertid haft et økonomisk omfang som sagen om kommunal udligning, og derfor er der ingen tvivl om, at sagen i givet fald vil skrive sig ind de store forvaltningsretlige sager i den danske retslitteratur.

Kan falde på en række andre forhold

Selv om retten skulle nå frem til, at skiftende indenrigsministre har overtrådt loven ved at udstede bekendtgørelser uden bemyndigelse fra Folketinget, så kan selve erstatningen dog falde på en række andre spørgsmål.

Derfor pointerer advokaterne igen og igen, at det kun er domstolene der kan afgøre sagen.