Retssagen om udligning kan koste kommuner cirka 10 millioner – eller give stor gevinst

Del artiklen:

De 20 kommuner bag en retssag mod staten risikerer at tabe omkring 10 millioner skattekroner på sagen – men de kan også vinde et stort trecifret millionbeløb.

Af Arne Ullum

Det vil formentligt koste kommunerne bag en retssag mod staten cirka 10 millioner kroner, hvis de taber sagen, mens den mulige gevinst er et større trecifret millionbeløb.

Det fremgår af det notat, som de 20 kommuner har fået af advokatfirmaet HjulmandKaptain for at kunne afgøre, om de vil være med i et egentligt sagsanlæg.

Advokatfirmaet forventer, at en forhandling om et salær i udligningssagen skal ske med udgangspunkt i salæret for en sag om beskatning af vandværker, hvor den vindende part fik tildelt sagsomkostninger på fire millioner kroner.

Hvis kommunerne vinder sagen, så skal deres advokatregning dækkes af modparten, som er Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens kommunerne bag retssagen modsat skal indstille sig på både at betale egne og ministeriets advokatomkostninger og retsafgiften, hvis de taber.

De 20 kommuner bag sagen skal i de kommende uger endeligt afgøre, om de vil deltage i retssagen, og derfor er det i øjeblikket uklart, hvor stor regningen bliver for hver kommune, ligesom det er uklart, om kommunerne fordeler regningen eller den potentielle gevinst ligeligt mellem sig.

Hvis alle 20 kommuner deltager i sagsanlægget, så er den potentielle erstatning ved en sejr i retten formentligt et stort trecifret millionbeløb. Det samlede tab i udligning for alle 71 kommuner, der fik for lidt, var alene i 2018 cirka 1,1 milliarder. HjulmandKaptain forventer, at de 20 kommuner i et eventuelt sagsanlæg muligvis kun kan rejse et krav for 2017 og 2018 på grund af forældelse.

Sagen bliver i givet fald en meget principiel afgørelse, og derfor er advokatfirmaet tilbageholdende med at give en vurdering af den samlede chance for, at de 20 kommuner kan vinde sagen.

Kommunerne kan dog hente en vis optimisme i, at vandværker med Hjørring Vandværk som prøvesag for nyligt vandt en tilsvarende meget principiel retssag i Højesteret over Skatteministeriet, og dermed fik en samlet gevinst i milliardklassen set over de næste mange år.