20 kommuner kræver mindst 744 millioner i erstatning for tabt udligning

Guldborgsund Kommune er med et erstatningskrav på i alt 83 millioner kroner den kommune, som vil vinde mest, hvis 20 kommuner vinder udligningssag mod staten.

Erstatningskravet mod staten fra 20 kommuner i en sag om udligning vil blive på mindst 744 millioner kroner, hvis alle kommuner går med i et egentligt sagsanlæg. Det viser en opgørelse fra Hjørring Kommune, der koordinerer sagsanlægget.

Af Arne Ullum, [email protected]

Hvis samtlige 20 kommuner bag et muligt sagsanlæg mod staten for tabt udligning ender med at gå med i et egentligt sagsanlæg, så vil det samlede erstatningskrav blive på mindst 744 millioner kroner, viser en opgørelse fra Hjørring Kommune, der er initiativtager til sagen.

De 20 kommuners økonomudvalg og byråd skal i de kommende uger afgøre, om de er klar til at risikere deres andel af de samlede omkostninger på omkring 10 millioner kroner, for at få del i en eventuel stor erstatning.

Tabet på 744 millioner omfatter kun 2017 og 2018, da advokaterne bag retssagen er usikre på, om forældelsesfristen i givet fald redder staten fra erstatningspligt for tidligere år. Hvis forældelsen ikke rammer kommunerne, så kan erstatningskravet vokse ganske betydeligt.

Grundlæggende handler sagen om, at ialt 71 kommuner årligt har tabt op til 1,1 milliarder kroner, fordi økonomi- og indenrigsministeren har valgt at tælle udlændinge med som lavtuddannede, fordi Danmarks Statistik i 2005 stoppede med at registrere indvandreres medbragte uddannelse.

Her er det centrale juridiske spørgsmål

Det centrale juridiske spørgsmål er, om ministeren har haft bemyndigelse af Folketinget til også at tælle mennesker uden oplyst uddannelse med som lavtuddannede, eller om det ville kræve en decideret lovændring.

Spørgsmålet har store økonomiske konsekvenser, fordi Danmarks Statistik fra 2005 stoppede med at registere udlændinges medbragte uddannelse. Det betød, at højtlønnede udenlandske eksperter pludseligt talte som lavtuddannede i opgørelsen af den kommunale udligning, og dermed har eksempelvis højtuddannede professorer og eksperter udløst sociale tilskud til især en række store bykommuner.

Det er imidlertid kun 20 af de 71 kommuner med tab, som er gået videre med forberedelserne til en retssag. De 20 kommuner tabte i 2018 404 millioner kroner på den muligvis lovstridige bekendtgørelse, og dermed repræsenterer de 20 kommuner cirka 37 procent af tabet.

Danmarks Statistik har fra 2017 genindført opgørelsen af udlændinges medbragte uddannelse, og dermed er kommunernes tab stoppet fra 2019. De kommuner, som har fået udbetalt for meget i udligning på grund af den manglende opgørelse af udlændinges medbragte uddannelse, kan beholde pengene og har fået lovning for kompensation for deres nedgang i udligning i 2019 og 2020.

Som det fremgår af nedenstående skema, er der betydelig forskel på, hvor store beløb de 20 kommuner har tabt på ordningen.

Kilde: Hjørring Kommune, der angiver Dataproces som den bagvedliggende kilde.