Viborg vil have statsstøtte til ambitiøse museumsplaner

Den kommende museumsbygning kommer til at ligge centralt i Viborg i bygningen, som husede Vestre Landsret fra 1920-2014.

Viborg Kommune forsøger nu at få statsstøtte til helt nyt bymuseum for lov og ret i Vestre Landsrets tidligere bygning. Budgettet er på 107 millioner kroner, hvoraf 69 procent er finansieret.

Lene Vind, [email protected]

Det nye museum i Viborg skal formidle Danmarkshistorien, som den har udfoldet sig i byen gennem kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og demokrati i 1.000 år. Det var Viborgs biskop, Bisp Gunner, som i 1241 skrev ”Med lov skal land bygges” i fortalen til Jyske Lov. Og udmøntningen af loven var starten på mere end 1000 års magt- og retshistorie i Danmark, som tog udgangspunkt i Viborg på Bakken over søen, hvor Hærvejen ender, og hvor tinget senere blev til landstinget og Vestre Landsret.

Landstingets store betydning gennem historien

I prospektet for museet hedder det om Danmarkshistorien, som den har udfoldet sig i Viborg: ”Et nyt Viborg Museum giver en enestående mulighed i Danmark for at skabe en samlet formidling om dette stykke vigtige historie. Ingen andre byer i landet har en så nær og ubrudt relation mellem lov og ret, der kan behandles i et nationalt perspektiv. Og i selvsamme bygning, hvor denne historie udspandt sig i næsten 100 år, har vi mulighed for at skabe et museum, hvor gæsterne involveres og engageres på en underholdende måde, der gør en kompleks historie let tilgængelig.”

Landstingets funktioner har været mange gennem tiden, og stedet var centralt for statsdannelsen af Danmark. Først og fremmest blev lovene givet og holdt i hævd her. I prospektet hedder det: “Især den retslige funktion medførte dramatiske retshandlinger, domfældelser og eksekveringer. Mangen grumme mordsager og hekseprocesser er nogle af de mere spektakulære af slagsen, og fra vor egen tid har f.eks. rets- opgøret efter 2. verdenskrig en vigtig placering i historien. For i selvsamme bygning, som skal huse det nye Viborg Museum, blev 16 danske krigsforbrydere dømt til døden i perioden 1946-50 og efterfølgende henrettet i Undallslund Plantage nordvest for Viborg.”

Attraktionen Domkirkekvarteret

Det nye Viborg Museum indgår i strategien om at gøre hele kvarteret omkring Viborg Domkirke mere attraktivt. I dag ligger Viborg Museum på Hjultorvet og med flytningen til Stænderpladsen bliver museet krumtappen i en udviklingsplan for Domkirkekvarteret. Visionen er, at institutioner, bygninger og byrum i fællesskab skal forene kulturarv, arkitektur og kunst som en samlet kulturattraktion med et fælles nyt Visitor Center.

Museums nuværende formidling af byhistorie fra oldtidshistorie og omegnens historie adskilles fra det nye museum, der bliver et rent bymuseum og lov- og retshistorien som kerneområdet.

Kulturchef Steen Lindgaard og museumschef Brian Wiborg kan fremvise et meget gennemarbejdet prospekt for Kulturudvalget. De kan også fortælle, at det samlede museumsprojekt beløber sig til 107 millioner kroner, hvoraf Viborg Kommune og Viborg Museum forud har investeret og forpligtet sig til 74 millioner kroner eller 69 procent af det samlede investeringsbehov.

Viborg Kommune har investeret i købet af Vestre Landsret og finansierer renoveringen af bygningen samt investeret i en ny magasin-bygning. Udgifterne hertil er 58 millioner kroner.

Der er mere om det ambitiøse museumsprojekt på https://viborgmuseum.dk