Minister: Benchmark viser, at der er åbenlyst potentiale for effektiviseringer

De ret store forskelle mellem kommunerne i benchmark viser ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at der er et yderligere potentiale for effektiviseringer i kommunerne. (Foto: Ritzau/Scanpix)

De ret betydelige forskelle i de enkelte benchmarkanalyser viser ifølge Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at der “åbenlyst er et potentiale for effektiviseringer.” Læs ministeren svar på fire centrale spørgsmål om benchmark.

Af Arne Ullum, [email protected]

Kunne resultaterne fra benchmark ikke tyde på, at der er en stor og mere generel forskel i effektiviteten mellem de bedst og dårligst drevne kommuner i Danmark?

“Efterhånden, som vi får analyseret flere og flere kommunale områder igennem, får vi gradvist et bedre billede af, hvor veldrevne de enkelte kommuner er. Min oplevelse er, at alle kommuner har områder, hvor de kan blive bedre. Benchmark-resultaterne er en anledning til at stille sig selv spørgsmål som: Hvorfor ligger vi, hvor vi gør? Kan vi få mere for pengene ved at gøre noget andet? Følger vi godt nok op?” siger Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Hvad anser du for at være den vigtigste årsag til forskellene? 

”I virkelig veldrevne kommuner går det hele op i en højere enhed: Stærk politisk og administrativ ledelse. Og en kultur, hvor hele organisationen løbende arbejder for at gøre det endnu bedre til gavn for borgere og virksomheder.”

Får de her resultater dig til at udlede, at der stadig er potentiale for betydelige effektiviseringer i mange kommuner?

”Med de ret betydelige forskelle, de enkelte analyser peger på, er det åbenlyst, at der er potentialer at hente. Hver enkelt af Benchmarkingenhedens analyser er med til at sætte spot på den enkelte kommunes resultater på ét område. Jeg er glad for at kunne konstatere, at analyserne bliver grundigt studeret rundt omkring i landet.”

Hvad har regeringen tænkt sig at gøre for at få gennemført effektiviseringer?

”Formålet med Benchmarkingenhedens analyser er at understøtte det arbejde, der foregår i kommunerne med at få anvendt ressourcerne mest effektivt og pege på, hvor de kan hente inspiration til at gøre tingene bedre.”

Redaktionel note: Svarene på spørgsmålene er indhentet skriftligt via mailkorrespondance.