Tønder har et bud på fremtidens bibliotekstilbud

Kulturminister Mette Bock motiverer prisen til projektet 'Mens vi venter'. Foto: Tønder Kommunes Biblioteker.

Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen har skabt et helt nyt projekt, der handler om kulturformidling til flygtninge, som venter på svar på deres asylansøgning.  Projektet hedder ’Mens vi venter’ og det har netop modtaget Bibliotekernes Formidlingspris.

Lene Vind, [email protected]

Tønder Kommune har vundet Bibliotekernes Formidlingspris takket være et projekt, som hjælper asylansøgerne med at møde lokale borgere, mens de venter på en afgørelse af deres asylsag.

Projektet er et samarbejde mellem Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen.

”De har begge vist bredden i bibliotekernes tilbud, og at biblioteker stadig er vigtige og relevante mødesteder for brugerne – både når det handler om det fysisk og digitale rum. Det er meget prisværdig,” sagde kulturminister Mette Bock (LA) ved prisoverrækkelsen.

Projektet ’Mens vi venter’ har etableret demokraticaféer, været på besøg på rådhuset og på ture til lokale seværdigheder, så asylansøgerne har fået et indblik i dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse. Bibliotekernes fælles digitale tjeneste, eReolen, har stillet e-bøger og lydbøger til rådighed for alle børn og voksne, og de har været med til at formidle samtaler om bøger blandt læserne og samarbejdet med de lokale biblioteker.

”Begge prismodtageres projekter er for mig gode eksempler på, hvordan bibliotekerne med deres mange forskelligartede tilbud er relevante for brugerne og er med til at engagere borgerne og stimulere fællesskaber,” sagde kulturminister Mette Bock.

Bibliotekerne er en oplagt ressource

Tønder Kommunes borgmester Henrik Frandsen (V) er stolt over, at bibliotekerne i hans kommune vinder prisen og bliver belønnet for nye kreative måder at samarbejde og formidle folkebibliotekernes tilbud på til nye målgrupper.

”Sammen med Asyl Syd repræsenterer folkebiblioteket knudepunktet for  viden om dansk kultur, dannelse, demokrati og litteratur og er en oplagt ressource i kulturformidlingen til asylansøgere, mens de venter på svar og bor på danske asylcentre. Vigtige værdier, som vi er overbeviste om hjælper med at lære det danske samfund bedre at kende. Prisen bestyrker os i folkebibliotekets vigtige rolle, når vi taler kulturformidling i bred forstand.”

Om Bibliotekernes formidlingspris

Bibliotekernes formidlingspris har til formål at sætte fokus på bibliotekernes store formidlingsindsats og deres bestræbelser på at gå nye veje for at tiltrække nye brugere og tilpasse formidlingen til de kendte brugergrupper. Med prisen følger 25.000 kroner.

Kulturministeren udpeger vinderen på baggrund af indstilling fra et uvildigt fagpanel. Panelet bestod i år af forfatter og foredragsholder Mads Nygaard, selvstændig bibliotekskonsulent Elsebeth Tank, og lektor Nanna Kann-Rasmussen.

Sidste år vandt Gladsaxe Bibliotekerne prisen for deres formidling af børnelitteratur i Bibliotekshaven, som er en litteraturlegeplads.