Kraftig vækst i tildeling af førtidspension – se tallene for din kommune

Kommunernes tildelinger af førtidspensioner vokser kraftigt. På bare tre år er antallet af tildelinger steget med 67 procent, og nu får næsten lige så mange førtidspension som før den store reform i 2013, som netop skulle dæmpe udviklingen.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

På bare tre år er antallet af borgere, som får tildelt førtidspension steget med 67 procent, viser tal fra Jobindsats.dk.

Dermed giver kommunerne nu næsten lige så mange førtidspensioner, som før den store reform i 2013, der netop skulle begrænse antallet. Dermed følger bl.a. Københavns Kommune et udtalt pres fra Folketinget, som har udtrykt utilfredshed med, at syge borgere i årevis kæmpede forgæves for at få førtidspension.

Kommunerne tilkendte i 2018 i alt over 12.400 førtidspensioner. I 2012, året før reformen af førtidspension og fleksjob, fik over 14.700 borgere tilkendt førtidspension. Det er en forskel på omkring 2.500, men herfra skal trækkes faldet i borgere under 40, der med reformen i princippet ikke længere skulle kunne modtage førtidspension.

Fra 2012 til 2018 faldt tilkendelserne til under 40-årige med knap 1.400 personer. Det betyder, at antallet af tilkendte førtidspensioner reelt er faldet med godt 1.000 personer

Der er stor forskel på kommunerne. Mens kun få kommuner over tre år har skåret ned på førtidspensionerne, så har 85 kommuner i perioden 2015-18 tildelt flere førtidspensioner. Se udviklingen i kommunerne her.

Frederikssund har ændret praksis og tilkender mange flere førtidspensioner

I Frederikssund Kommune har mere end fire gange så mange fået førtidspension i 2018 end i 2015. Det er sket, fordi kommunen kommer fra et meget lavt niveau, siger Helle Hagemann Olsen, der er arbejdsmarkedsdirektør i Frederikssund. Kommunen tildelte 28 førtidspensioner i 2015.

“Vi var en af de kommuner, der havde færrest på førtidspension, og det skyldes blandt andet, at vi har en meget ung befolkning, men det er ved at ændre sig,” siger Helle Hagemann Olsen.

“At vi er steget så meget, er udtryk for en ændret praksis, at linjen er ændret. Lovændringen i 2013 har været med til at gøre, at vi har kunnet se på praksis og tilkendelserne, og det har betydet, at vi simpelthen tilkender flere førtidspension.”

I Københavns Kommune er tallet næsten tredoblet siden 2015. Den største stigning kom fra 2017 til 2018, hvor næsten dobbelt så mange fik tilkendt førtidspension. Det skete efter demonstrationer ved jobcentrene og kritik fra bl.a. beskæftigelsesministeren.

Tre gode grunde til op mod tre gange så mange førtidspensionister

Aabenraa Kommune tilkendte i 2018 op mod tre gange så mange førtidspensioner som i 2015. Stigningen er sket år for år. Det forklarer arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen med, at et dyk i tilkendelserne i 2013 holdt sig i flere år. Dykket kom, fordi den nye reform betød, at langt de fleste af de kommende førtidspensionister nu først skulle afklares gennem ressourceforløb.

“Udgangsniveauet var lavt, og opbremsningen efter reformen satte sig i vores tal i længere tid,” siger Søren Lorenzen. Aabenraa har en ret stor andel af borgere på offentlige ydelser i forhold til landsgennemsnittet, og derfor steg tallet frem til 2018.

“Det skyldes demografi, uddannelsesniveau og en mere industritung erhvervsstruktur end gennemsnittet.”

En tredje forklaring er, at kommunen med en ny investeringsstrategi også sendte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere igennem ressourceforløb, der over tid resulterede i både førtidspension og fleksjob. Se særskilt artikel om udviklingen i fleksjob på NB-Beskæftigelse.

“Vi var igennem en oprydning og afklaring her, og jeg tænker, at det er en del af forklaringen,” siger Sørens Lorenzen, arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa.

Favrskov havde ikke langvarige kontanthjælpsmodtagere

20 kommuner har tilkendt en del færre førtidspensioner i 2018 end i 2017. Nogle af kommunerne har dog i perioden 2015-18 givet betydeligt flere. Kun Favrskov, Langeland, Odder og Roskilde skiller sig her ud ved at have tildelt færre førtidspensioner i 2018 end i både 2017 og 2015.

Tallene er små. Favrskov tildelte 68 førtidspensioner i 2015 og 56 i 2018, og kommunens direktør for Job og Økonomi, Asbjørn Friis Jensen, mener, at en del skyldes tilfældigheder, og at NB-Beskæftigelses tal kun går tilbage til 2015.

“Hvis man ser på udviklingen fra 2013, hvor førtidspensionsreformen blev implementeret, har der i Favrskov faktisk været en stigning i førtidspensionstilkendelserne på 25 procent,” siger Asbjørn Friis Jensen.

“Herudover er der tale om ’forbundne kar’. Udviklingen skal også ses i sammenhæng med, hvor mange borgere, der er visiteret til henholdsvis ressourceforløb og fleksjob. I Favrskov er der i forhold til landsplan relativt færre borgere i ressourceforløb og flere borgere i fleksjob.”

Asbjørn Friis Jensen siger, at Favrskov Kommune gennem årene har haft fokus på, at borgerne skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, bl.a. gennem fleksjob.

“Det kan – ud over de tilfældige udsving mellem årene – være med til at forklare, hvorfor vi i Favrskov ikke har haft en stigning i tilkendelser til førtidspension, hvis man ser udviklingen fra 2015.”

I modsætning til det oprydningsarbejde, som Aabenraa har haft i gang, så har Favrskov ikke haft en pukkel af folk på langvarig kontanthjælp, der skulle ryddes op i.

I Roskilde fik 97 borgere førtidspension i 2015, mens tallet var 82 i 2018. Det kom dog fra et højere niveau i årene før. I 2017 fik 119 borgere tildelt førtidspension i Roskilde.

NB: Vi har i en række artikler om udviklingen af førtidspension og fleksjob valgt at opgøre tallene fra 2015, da loven trådte i kraft i 2013 og samme år bevirkede et stort fald i tilkendte førtidspensioner, der begyndte at rette sig i 2014 /hsk