Prisstigninger på anlægsopgaver blev markant større end forudsat i kommuneforhandlinger

Prisen på asfaltarbejder er steget med næsten tre gange så meget som den aftalte PL-regulering af budgetterne, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Priserne på anlægsopgaver steg markant mere end forventet i 2018. På mange områder er priserne steget mere end dobbelt så meget som forudsat, da kommunerne og regeringen i juni 2017 fastlagde anlægsrammen for 2018. 

Af Arne Ullum, [email protected]

Der er en god forklaring på, at mange kommuner har haft svært ved at holde anlægsudgifterne indenfor den aftalte ramme i 2018. Nye tal fra Danmarks Statistik viser nu endegyldigt, at prisstigningerne på anlægsopgaver blev markant større end forventet, da regeringen og kommunerne aftalte anlægsrammen i juni 2017.

Anlægsrammen blev dengang fastsat til 17,0 milliarder kroner, men det skete med udgangspunkt i en forventet prisstigning på 2,4 procent. Nu viser de nye data fra Danmarks Statistik for en række udvalgte områder, at anlægspriserne er steget mellem 3,4 og 7,3 procent afhængig af området.

Hver procent, som PL-reguleringen overstiger de forventede 2,4 procent, har udløst ekstraudgifter i kommunerne på cirka 170 millioner kroner. Prisstigningerne fra anlægsstatistikken kan ikke direkte sammenlignes med PL-reguleringen, idet anlægsbudgetterne omfatter flere områder. Men den giver en klar indikation.

Der er ingen faste regler for, hvorvidt regeringen tager højde for de højere prisstigninger, når ministrene traditionen tro udtrykker deres glæde eller skuffelse over det kommunale anlægsregnskab, når Danmarks Statistik den 15. marts offentliggør de foreløbige regnskaber for kommunerne.

Råstoftunge anlægsområder hårdest ramt af prisstigninger

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det især er de råstoftunge områder som asfalt og jernkonstruktioner, der har haft store prisstigninger. Men selv området med de laveste prisstigninger, jordarbejde mv. ligger med en prisstigning på 3,4 procent betydeligt over den aftalte PL-regulering på 2,4 procent.

Rettelse: Ved en fejl fremgik af tidligere version, at anlægsrammen i 2018 var fastsat til 17,8 mia. kroner. Det korrekte tal er 17,0 milliarder kroner.