Kommuner skal overtage kulturopgaver for op til 72 millioner kroner

Region Syddanmark støtter genforeningen i 2020 med 1 million kroner. Foto: Museum Sønderjylland.

Det bliver kommunerne, som skal overtage de opgaver, regionerne de seneste år har brugt mellem 24 og 72 millioner kroner på om året. Det svarer kulturministeren på i et spørgsmål fra Socialdemokratiet.

Lene Vind, [email protected]

Regionerne har de seneste år brugt mellem 24 og 72 millioner kroner om året på kulturområdet, og de opgaver skal kommunerne tage sig af i fremtiden, hvis regeringens forslag til en sundhedsreform bliver gennemført. Årsagen til at forbruget varierer så meget er, at regionerne ikke beskæftiger sig med drift, men alene med at igangsætte aktiviteter, som andre overtager i driftsfasen.

En af de opgaver, som kommunerne muligvis skal overtage, er fejringen i 2020 af, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Begivenheden støtter Region Syddanmark med 1 mio. kroner, og det er en af de konkrete opgaver, som regionerne varetager i dag, og som Mogens Jensen (S) spørger ind til i et spørgsmål til kulturminister Mette Bock.

Kulturministeren henviser i sit svar til regeringens udspil fra januar 2019 til en sundhedsreform, hvor det hedder:

”Fremover vil denne opgave blive udført gennem Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, de regionale kunstfonde og Sport Event Danmark. På denne måde sikres det, at kulturprojekter rundt omkring i landet fortsat vil kunne støttes i en enklere struktur og samtidigt sikres en større bevillingsmæssig volumen. Opgaven tænkes ind i de eksisterende, velfungerende statslige ordninger, der bygger på faglig ekspertise og god kontakt til de relevante miljøer.”

Mogens Jensen spørger også ind til økonomien og beder ministeren svare på, hvor mange midler regionerne i dag bruger på kulturområdet. Det fremgår af nedenstående tabel fra kulturministeren.

Regionernes kulturudgifter i perioden 2013-2017.

Forklaringen på regionernes stærkt svingende årlige udgifter på kulturområdet, henfører kulturministeren til karakteren af regionernes opgaver, som fremgår af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet (jf. LBK nr. 728 af 7. juni 2007), § 3 a. Lovteksten lyder således: ”Regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.”

Kulturområdet skal i denne sammenhæng forstås bredt og omfatter således f.eks. også idrætsområdet, og ministeren forklarer, at kulturregionerne således har løst udviklings- og igangsætningsopgaver på en lang række kulturelle områder.

Fordelingen af regionernes kulturudgifter på konkrete projekter og områder skal ifølge kulturministeren afdækkes i forbindelse med implementering af regeringens udspil, og det forventes at fordelingen af midlerne sker mellem de tre ovennævnte ordninger.