Antallet af førtidspensioner vil stige betydeligt i løbet af de kommende år, vurderer lektor i socialret. For udover dem, der allerede har fået tildelt førtidspension, er der en pukkel af borgere i ressourceforløb, der også vil få tilkendt førtidspension i de kommende år. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Det reelle antal førtidspensionister er en del større, end det umiddelbart fremgår af statistikken over tildelte førtidspensioner.

“Der ligger en tikkende bombe i ressourceforløbene. Mellem 40 og 50 procent af dem vil få førtidspension. Hvis man samtidig ser på, hvor mange der arbejder i meget få timer på fleksjob, så får man et helt andet tal,” siger John Klausen til NB-Beskæftigelse.

I sidste uge skrev vi i NB-Beskæftigelse, at antallet af ny-tildelte førtidspensioner i 2018 var næsten lige så højt som i 2012. Det var året før reformen om førtidspension og fleksjob trådte i kraft. En reform, der skulle få flere i arbejde og færre på førtidspension.

Det går fint med, at flere og flere får tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fleksjob, men det samlede antal borgere på førtidspension falder ikke, hvis man ser nøjere efter.

NB-Beskæftigelse har forsøgt at kortlægge mørketallene, så der kommer et sammenligneligt tal med på den ene side antallet af førtidspensionister før reformen i 2013 og på den anden side det nuværende antal førtidspensionister plus dem, der før kunne få førtidspension, men som nu er i ressourceforløb eller i små fleksjob. Da det til dels er en fremskrivning, er tallene ikke præcise, og der bliver taget forbehold undervejs.

Ifølge jobindsats.dk fik 12.436 personer tildelt førtidspension i 2018. Hvis man dertil lægger det tal for de borgere, der kan forventes at komme ud af et ressourceforløb med en førtidspension, så stiger det tal til det dobbelte, godt og vel. Det sker dog ikke på én gang.

Sådan har vi gjort:

Antallet af borgere på ressourceydelse er steget fra godt 9.000 i 2014 til knap 28.000 i 2018. I alt omkring 11.000 har afsluttet ressourceforløb, og af dem har mellem 44 og 48 procent fået førtidspension.

I dag er der knap 28.000 på resssourceforløb. Hvis blot 45 procent af dem får en førtidspension, så vil der i de kommende år alene af det nuværende antal i ressourceforløb være cirka 12.600 af dem, der har krav på en førtidspension. En del får førtidspension uden først at skulle igennem ressourceforløb. Det tal skal lægges oveni.

Fremskrivningen af tallene er usikre og kan gå begge veje. Det skyldes flere forhold. I maj 2018 vedtog Folketinget en ændring til loven, der vil resultere i, at flere får førtidspension uden først at skulle igennem ressourceforløb. Samtidig vil gruppen, der ender med at få en førtidspension, få den på forskellige tidspunkter. I 2018 var gennemsnitstiden på et ressourceforløb 2,5 år. Det betyder, at nogen har et forløb på et halvt år, mens andre har et forløb på tre, fem, ja helt op til syv år. Der vil derudover konstant være nye, der kommer i ressourceforløb og på førtidspension.

Samlet stiger gruppen, der før 2013 kunne få førtidspension

Mens tallene ovenfor gælder ny-tildelte førtidspensioner, så ser det også ud til, at den samlede gruppe, der før 2013 kunne få førtidspensionister, stiger.

Ifølge Danmarks Statistik (DS) faldt det samlede antal førtidspensionister frem til januar 2018, hvor ialt 202.000 personer modtog førtidspension. Det var et fald på 37.500 i forhold til en femårs perioden op til 2013, hvor antallet af førtidspensionister ret stabilt lå på knap 240.000 om året op til reformen af førtidspension og fleksjob.

Mens Danmarks Statistik gør opmærksom på, at antallet stadigvæk er påvirket af reformen i 2013, så vurderer DS ikke mørketallene i ressourceforløb.

Hvis tallene skal afspejle den gruppe, der før 2013 kunne få førtidspension, så skal også nogle af de borgere, der siden da fået fleksjob på under 10 timer tælles med. Her er  tallene usikre, for en del med de små fleksjob har dem, fordi kommunerne ikke kunne finde en arbejdsgiver, der vil betale for flere timer, og de ville sandsynligvis ikke have fået førtidspension før fleksjob på 1-10 timer blev en mulighed 2013. De borgere, der har 1-10 timers fleksjob, fordi de ikke kan arbejde mere, skal derimod tælles med. Hvor mange, der er i hver kategori, ved vi ikke noget om. Vi lader derfor det samlede antal 1-10 timers fleksjob indgå i regnestykket for at vise en retning.

Når alle tal lægges sammen, så kommer det anslåede antal for den gruppe, der før 2013 kunne få førtidspension, op på knap 260.000. Til sammenligning var der knap 240.000 førtidspensionister før reformen. Det er en stigning på omkring otte procent.