Rod i sygehusdata: 50 procent af forebyggelige indlæggelser var fejlregistreret

(ARKIV) Fejlregistrering af patienter betyder, at em kommuner tilsyneladende har betalt alt for meget i kommunal medfinansiering til Sydvestjysk Sygehus. (fOTO: Morten Stricker / Ritzau Scanpix)

Der var været rod i dataene for indlæggelser i Region Syd. Det betyder, at fem kommuner har betalt kommunal medfinansering for markant flere indlæggelser, end de skulle. Samtidig skaber fejlen tvivl om benchmark på området.

Af Arne Ullum, nb-økonomi.dk

Der har været markante fejl i data for indlæggelser på hospitalerne i Region Syd, som har betydet, at tre kommuner i regionen ved en fejl har fået fejlregisteret op imod 50 procent af de såkaldt forebyggelige indlæggelser på hospitalerne frem til og med 2016. Fejlen har formentligt betydet, at kommunerne har betalt alt for meget i kommunal medfinansiering.

Det er uklart, om der er sket  tilsvarende fejl i andre regioner, men det er et faktum, at Sundhedsdatastyrelsen i 2017 ændrede DRG-taksterne med virkning fra 2018, så prisforskellen mellem indlæggelser og ambulante behandlinger blev reduceret eller fjernet. Det skete blandt andet med henvisning til, at der var usikkerhed om registreringen.

De ukorrekte data har ikke alene betydet, at afregningen af den kommunale medfinansiering har været ukorrekt, men dataene er også brugt til at styre sundhedsvæsenet blandt andet gennem en række benchmark, som dermed også har hvilet på forkerte data.

Praksis ændret i 2017

Konkret handler sagen fra Region Syd om, at Sydvestjysk Sygehus frem til 2017 registrerede langt flere patienter i den fælles akutmodtagelse som “indlagt” istedet for “ambulant” end resten af regionens hospitaler.

Sydvestjysk Sygehus bekræfter i en skriftlig kommentar, at det skete frem til 2017, hvor praksis blev ændret: “Sydvestjysk Sygehus implementerede i 2017 nye regionale retningslinjer, der betød en reduktion i antallet af korte indlæggelser (typisk < 12 timer); i stedet blev disse patienter registreret som akut ambulante besøg.”

Sygehuset bekræfter desuden, at ændringen har betydet en reduktion i antallet af indlæggelser, men at det “er umuligt at kvantificere, hvor stor en del, der kan forbindes til denne ændring isoleret, da der er mange andre faktorer der også spiller ind.”

Kommuner har oplevet fald i indlæggelser på næsten 50 procent

Data fra sundhedregistrene viser, at de fire kommuner, som leverer patienter til Sydvestjysk Sygehus, har oplevet et hidtil uforklarligt fald i antallet af indlæggelser på helt op til 50 procent i 2017, som er det føste hele år den ny registrering har haft effekt.

Ifølge Sundhedsøkonom professor Kjeld Møller er det en logisk konsekvens, at “de kommuner, der indlægger på Sydvestjysk Sygehus, det vil sige Esbjerg, Vejen, Billund,  Varde og Fanø kan have betalt for meget i kommunal med finansiering af sundhedsvæsenet.”

I Esbjerg Kommune udløste det først stor glæde, da tallene i 2017 viste et markant fald i antallet af indlæggelser, hvilket er et emne kommunen har haft meget stor fokus på. Men da tallene viste, at de andre sygehuse under Sydvestjysk Sygehus havde stort set samme fald, opstod mistanken om, at der var rod i data.

Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg, Arne Nikolajsen, forklarer, at kommunen godt nok undrede sig over, at man lå med “mørkerøde tal” i statistikken for genindlæggelser, men at kommunen havde svært ved at gennemskue tallene og især afregningen af den kommunale medfinansiering.

“Vi har simpelthen så svært ved at gennemskue hele medfinanseringen og dokumentationen bag den. Det er så uigennemsigtigt, den måde man betaler på, og hvad man får for pengene,” siger Arne Nikolaisen. Han oplyser, at Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmusen har kontaktet Sundhedsministeren for at klage over den manglende gennemskuelighed.

Benchmark hviler på et forkert grundlag

Så sent som i efteråret udsendte den særlige benchmarkenhed under Økonomi- og Indenrigsministeriet et benchmark om såkaldt forebyggelige indlæggelser, som var baseret på netop de fejlagtige 2016-tal i relation til de fem kommuner,

Alle fem kommuner under Sydvestjysk Sygehus lå midt i feltet af kommuner i Danmark, men de nye oplysninger tyder på, at de muligvis skulle have ligget i den bedste del af kommunerne.

Benchmarkenheden bekræfter, at analysen var baseret på de officielle statistikker. Dermed tyder alt på, at den fejlagtige registrering på Sydvestjysk Sygehus har skubbet de fem kommuner godt og grundigt ned ad listen.

“Det kan man ikke bebrejde benchmarkenheden – jeg ville selv have gjort det samme,” siger professor Kjeld Møller Pedersen om brugen af de offcielle statistikker.

Regionsformand kendte angiveligt ikke til fejlen

Der er angiveligt ingen, som har overblik over omfanget af fejlagtige registeringer af indlæggelser i det danske hospitalsvæsen.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, der også er regionsrådsformand i Region Syd, nåede at tillægge det kraftige fald i antal indlæggelser den styrkede og meste roste indsats med akutteams i Esbjerg.

Først da kommunen gjorde opmærksom på, at tre ander kommuner under sygehus have oplevet samme fald blev regionsformanden angiveligt opmærksom på, at der var fejl i tallene.

 

DRG-takster:

Sundhedsdatastyrelsen beregner årligt nye DRG-takster for henholdsvis stationære og ambulante patienter på det somatiske og psykiatriske område. DRG-taksterne udtrykker sygehusenes gennemsnitlige driftsudgifter inden for hver DRG-gruppe. Taksterne bliver beregnet ved at koble den faktiske aktivitet og omkostningerne.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen