Her er seks kommuner med overraskende store fald i folketallet

Del artiklen:
Gentofte er en af fem kommuner, som komme rind i ordningen med tilskud for faldende befolkning på grund af overraskende store fald i folketallet. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Det er især overraskende fald i folketallet hos seks kommuner, som rykker godt og grundigt rundt på fordelingen af et samlet tilskud på godt to milliarder kroner for faldende folketal i den kommunale udligning.

Af Arne Ullum

Det er overraskende fald i folketallet i seks kommuner, som rykker rundt på cirka en halv milliard kroner i den kommunale udligning.

Dermed er der endnu engang kommet fokus på den særlige regel om nedgang i folketallet, som embedsmændene igen og igen har advaret om er blevet meget ustabilt – hvilket er embedsmandssprog for, at de cirka to milliarder kroner fordeles meget tilfældigt.

Fælles for de seks kommuner – Frederiksberg, Gentofte, Hjørring, Varde, Norddjurs og Brøndby – er, at de pludselig oplever en relativ kraftig tilbagegang i folketallet efter den seneste og afgørende opgørelser fra kommunernes CPR-registre.

For Frederiksberg, Gentofte, Hjørring, Brøndby og Varde kommer faldet efter flere år med stigende folketal. Men takket være en særlig regel i den kommunale udligning, så får kommuner tilskud for nedgang i folketallet, hvis de har haft et fald i folketallet på mere end 0,5 procent over to år.

Så selvom knækket på kurverne kan syntes helt marginalt, så kan det flytte meget store tocifrede millionbeløb for en kommune.

Norddjurs får cirka 92 mio. brutto – kender ikke nettoeffekten endnu

Hovedreglen er, at en kommune skal have haft fald i folketallet over de seneste fem år for at få støtte. Norddjurs Kommune har haft stort set konstant folketal i flere år og har derfor ikke været omfattet af tilskuddet for faldende folketal. Men i 2018 faldt folketallet pludseligt med godt 500 borgere, og dermed kan kommunen fra 2020 få tilskud for alle årene med fald de seneste fem år.

For selvom folketallet har været næsten kontant, så har der været år med små fald og år med små stigninger. Ifølge reglerne for udligningen lægger man årene med tab sammen og ser bort fra år med stigninger. Dermed får Norddjurs Kommune ifølge de tilgængelige tal omkring 92 millioner kroner ekstra i udligning i 2020 for et samlet fald i folketallet på knap 600 borgere.

“Vores fald i folketallet skyldes en lang række faktorer. Vi har haft færre tilflyttere samtidig med at fraflytningen af unge er fortsat. Samtidig oplever vi også, at der er færre udlændinge – måske fordi færre af de udenlandske arbejdere slår sig ned i kommunen med deres familie,” siger borgmester Jan Pedersen (S) fra Norddjurs kommune. “At vi for en gang skyld tilsyneladende begunstiges af udligningsordningen, får mig ikke til at juble. Jeg synes, vi deltager i et lotteri.”

Jan Pedersen oplyser, at tallene er kommet lidt bag på kommunen, og derfor vil der gå nogle dage, inden embedsmændene har et billede af, hvor stor den samlede effekt bliver, når der er korrigeret for de penge, kommunen mister på andre parametre i systemet.