Minister frygter, at kommuner har korrigeret i deres registre for at få mere kommunal udligning

Del artiklen:
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er bekymret for, om kommunerne korrigerer i deres CPR-registre for at få ekstra udligning. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Økonomi- og indenrigsministeren er bekymret for, om kommunerne korrigerer i deres egne registreringer for at optimere deres indtægter fra udligning. Det sker på baggrund af NB-Økonomis omtale af, hvordan overraskende fald i folketallet har udløst tocifrede milliongevinster i udligning til en række kommuner. 

Af Arne Ullum

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) reagerer nu på de overraskende fald i folketallet i flere kommuner, som NB-Økonomi omtalte i går. Han udtrykker bekymring for, om det er reglerne for udligning til kommuner med faldende folketal, som “har fået kommuner til at korrigere i deres egne registreringer for at optimere deres indtægter i udligningen”.

De overraskende fald i folketallet i en række kommuner betyder, at der flyttes cirka en halv milliard kroner fra en række primært udkantskommuner til særligt en række hovedstadskommuner, som nu er kommet ind under kriteriet for nedgang i befolkningstallet.

”Det er efterhånden en kendt sag, at kriteriet for befolkningstilbagegang er voldsomt ustabilt og flytter meget store beløb mellem kommuner. Regeringen har som led i et samlet forslag til ændringer i udligningen foreslået ændringer i kriteriet, så det blev mere stabilt, men det har der ikke været politisk opbakning til før det kommende valg,” siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Udvalg skal undersøge kommunernes registreringer

NB-Økonomi kunne i går fortælle, hvordan en række kommuner har fundet et relativt stort antal udenlandske borgere, som er udvandret uden at melde flytning til kommunen. Korrektionerne har i flere tilfælde medførte så pludselige fald i folketallet, at blandt andet Frederiksberg og Gentofte kan bruge en regel om, at kommuner med en tilbagegang i folketallet på mere end 0,5 procent over to år får andel i den samlede pulje på omkring to millliarder til kommuner med faldende folketal.

Læs også:
18 kommuner taber halv milliard i udligning for faldende folketal – 10 kommuner vinder næsten det samme

“Det er også bekymrende, at kriteriet tilsyneladende har fået kommuner til at korrigere i deres egne registreringer for at optimere deres indtægter i udligningen. Jeg har derfor også bedt Finansieringsudvalget om at undersøge kommunernes registreringer og pege på et eventuelt behov for tiltag,” siger ministeren i sin kommentar.

Kommuner må ikke korrigere CPR-registre for at sikre ekstra udligning

NB-Økonomi kunne desuden fortælle, at det især er amerikanerne, som ifølge tallene fra CPR-registeret har forladt Frederiksberg, mens det i stort tal er filippinere, som har forladt Gentofte.

Det er ud fra en udligningsmæssig vinkel en relativ optimal sammensætning, fordi netop amerikanerne og til dels filipinerne er de blandt grupper, som kommunerne får relativt lidt i tilskud til, og derfor er de to nationaliteter blandt de grupper, som det er bedst for kommuner med faldende folketal at miste.

Læs også:
Usædvanlige ændringer i udvandring bag faldende folketal i tre vinder-kommuner

Ministeriet gør i den sammenhæng eksplicit opmærksom på, at det er”kommunernes ansvar at registrere korrekt i alle tilfælde, og at kommuner ikke må registrere eller tilrettelægge korrektioner af registreringer ensidigt med henblik på at optimere kommunens økonomi, eksempelvis gennem udligning.”

Kritikken fra ministeren har tidligere fået en række kommuner til at påpege, de bare retter fejl, og de derfor undrer sig over, at ministeren ikke har mere fokus på, om kommuner med stigende folketal rent faktisk får pillet fraflyttede borgere ud af deres folkeregistre. For de kommuner udløser ekstra borgere i CPR-registeret nemlig også ekstra i tilskud og udligning.