Norddjurs fejlfortolker regler om seniorførtidspension

Noddjurs Kommune følger ikke reglerne for tildeling af seniorførtidspension. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) beder derfor kommunen om at lave reglerne om. (Foto: Norddjurs Kommune)

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skriver til borgmesteren i Norddjurs Kommune, at kommunen fejlfortolker reglerne om seniorførtidspension, og at det skal der rettes op på. Ministeren er bekymret over, om det gælder andre kommuner.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Norddjurs Kommune fortolker reglerne om seniorførtidspension forkert, skriver beskæftigelsesministeren til kommunen i et brev, som ministeren har sendt i kopi til Folketinget. Kommunen skriver i en visitationsramme om seniorførtidspension, at det skal vurderes, om en ansøger “kan få kompetencer”, der kan bruges på arbejdsmarkedet.

Men det er forkert, skriver Troels Lund Poulsen:

“Det særlige ved seniorførtidspensionsordningen er, at arbejdsevnen ikke skal søges udviklet, hvis borgeren ellers opfylder kravene for at kunne søge om seniorførtidspension. Hvis man opfylder seniorførtidspensionens krav til arbejdsmarkedstilknytning og har maksimalt fem år til folkepensionsalderen, skal der alene tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, den pågældende vil kunne varetage, uden at der iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen.”

Beskæftigelsesministeren beder derfor kommunen om at lave visitationsrammen om til seniorførtidspension.

Et politisk problem

Det er blevet et politisk problem for ikke blot beskæftigelsesministeren, men hele regeringen, at alt for få har fået bevilget en seniorførtidspension i de fem år, den har været en mulighed. Læs i en anden artikel her i NB-Beskæftigelse om, hvordan forhandlinger om seniorførtidspensionen kan afgøre det kommende folketingsvalg.

Troels Lund Poulsen skriver i brevet dateret den 4. januar, at det er bekymrende, hvis kommunerne ikke følger reglerne:

“Det bekymrer mig, at der er borgere, som kan være berettiget til seniorførtidspension, men ikke får det – særligt hvis det skyldes at kommunerne bruger reglerne forkert.”

“Seniorførtidspensionsordningen er en god mulighed for dem, der har nedsat arbejdsevne og nærmer sig pensionsalderen, hvis de ikke har kompetencer, de umiddelbart kan anvende på arbejdsmarkedet. Men for at den kan blive brugt efter hensigten, skal kommunerne bruge reglerne korrekt og vejlede nedslidte seniorer om mulighederne i ordningen.”