FAKTA: Det må man sige i Folketingssalen

Bølgerne gik højt, da Folketinget torsdag debatterede et omfattende lovforslag om stramninger af udlændingelovgivningen, kaldet paradigmeskift.

Blandt andet brugte Socialdemokratiets Mattias Tesfaye udtrykket “gak i låget” om nogle af de andre partiers udsagn.

Men da Enhedslistens Pelle Dragsted kaldte udtalelser fra DF’s Kenneth Kristensen Berth for “racistiske”, skred formand Pia Kjærsgaard (DF) ind.

Reglerne for debatten i Folketingssalen fremgår af Folketingets forretningsorden. Om omgangsformerne i Folketingssalen står der:

* Medlemmerne (bortset fra ministrene) benævnes: hr. eller fru med tilføjelse af navn uden titel. Ministre benævnes med den officielle ministertitel.

* Finder formanden et medlems ytringer utilbørlige, kan den pågældende kaldes til orden.

* Hvis medlemmet ikke retter sig efter formandens påtale, kan formanden fratage den pågældende ordet. Formanden kan derefter nægte medlemmet ordet på ny i samme møde.

* Udvalget for Forretningsordenen kan desuden beslutte, at et medlem, der har været kaldt til orden, udelukkes fra Tingets møder i indtil 14 mødedage. Det pågældende medlem kan, så længe udelukkelsen varer, heller ikke deltage i udvalgsmøder.

* Hvis et medlem ikke retter sig efter formanden, efter at denne har frataget den pågældende ordet, eller hvis der opstår almindelig uorden, påhviler det formanden at udsætte mødet eller om nødvendigt at hæve det.

* Bifalds- og mishagsytringer anses for stridende mod god orden.

Kilde: Folketingets forretningsorden.

/ritzau/