Borgmestre til minister: Stil nu krav om løbende kontrol af CPR-registre

Fre borgmestre var for nyligt i Folketinget for at fortælle politikerne om kommunal udligning. Nu opfordrer Mogens Gade (anden fra højre) og Mikael Kiltgaard (første fra højre) indenrigsministeren til at gennemtvinge en effektiv kontrol med CPR-registre. (Foto: Arne Ullum)

To borgmestre opfordrer nu økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille til at kræve en effektiv kontrol med CPR-registeret i alle kommuner. Det skal sikre, at ingen kommuner kan spekulere i passivt eller aktivt at manipulere med folketallet.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) bør stille krav om, at alle kommuner hvert år aktivt undersøger om de udlændinge, som hverken har haft indtægt eller anden kontakt med det offentlig, stadig bor i kommunen, eller om de skal skal fjernes fra CPR-registrene.

“Det ville være en let øvelse, at man fra ministeriet bad alle kommuner om at tjekke deres folkeregister, så vi får det rigtige tal,” siger borgmester Mogens Gade (V) fra Jammerbugt Kommune.

Han får opbakning fra sin borgmesterkollega Mikael Klitgaard i Brønderslev, som peger på, at usikkerheden om CPR-tallene skaber mistillid til hele udligningssystemet.

“Man kan måske sidde og tænke, om der er nogen, der helt bevidst ikke tjekker CPR-registrene, fordi det er en god forretning for dem,” siger Michael Klitgaard.

Kun et mindretal tjekker i dag systematisk CPR-registeret

Reaktionen fra de to borgmestre kommer efter, at NB-Økonomi i går kunne fortælle, at der er en række data som peger på, at der kan være store fejl i folkeregisteret. Blandt andet fremgår det af en rapport bestilt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, at det kun er et mindretal af kommunerne, som løbende og systematisk tjekker deres CPR-register.

Tal fra fire kommuner, som har gennemført et gennemgribende tjek af deres CPR-register, viser, at de i gennemsnit havde otte procent af alle udlændinge fejlregistreret. Hvis de samme tal gælder for det flertal af kommuner, som ikke systematisk tjekker for antallet af udlændinge, så kan der være op til 20-30.000 udlændinge i Danmark, som står opført i CPR-registeret, selvom de er udvandret igen.

NB-Økonomi har bedt om en kommentar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som afventer at embedsmændene har vurderet sagen.

Rettelse: Afsnittet om Økonomi- og Indenrigsministeriet er rettet, idet en tidligere version kunne opfattes som at miniseteriet havde givet et løfte om en senere kommentar.