Nogle kommuner får over fire gange så meget i beskæftigelsestilskud pr. ledige som andre

Fordelingen af cirka 10,5 milliarder kroner til kommunerne i det såkaldte beskæftigelsestilskud skaber stadig større skævheder. Ifølge den seneste prognose fra KL fik nogle kommuner mere end fire gange så meget som andre i tilskud på ledig. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Det særlige beskæftigelsestilskud fortsætter med at skabe stadig større skævheder mellem de danske kommuner. I 2018 blev der flyttet cirka 1,075 milliard kroner fra 42 centralt placerede kommuner i de syv landsdele til 56 kommuner i yderkanten af landsdelene.

For at illustrere forskellene, så fik Morsø Kommune sidste år 282.299 kroner pr. ledig, mens Aarhus kun fik 79.259 kroner, selv om de to kommuner må forventes at have nogenlunde samme udgift til en forsikret ledig. Den lille økommune Fanø er helt nede på et årligt tilskud på 66.874 kroner.

Kommunerne havde i gennemsnit en udgift pr. ledig på cirka 133.800 kroner, og selvom der er lidt varians i kommunerne, så er billedet, at Morsø eksempelvis har et overskud pr. ledig på cirka 144.000 kroner om året, mens Aarhus har et underskud på cirka 43.000 kroner.

Udviklingen i skævhederne mellem kommunerne svarer stort set til den advarsel, som politikerne i februar måned fik fra det særlige Finansieringsudvalg, der, forud for de skibbrudne forhandlinger om den kommunale udligning, kom med følgende advarsel:

“Det er udvalgets vurdering, at der i det eksisterende beskæftigelsestilskud er en skævhed i forholdet mellem den enkelte kommunes udgifter og tilskud efter ordning. Det er samtidig vurderingen, at denne skævhed vil blive stadig større med tiden, og at dette bør søges håndteret.