Kampagne har bidraget til at styrke livskvaliteten og det lokale sammenhold i yderområderne

'Stedet Tæller' har været med til at skabe nye muligheder for at opleve kystområdet. Foto: Lars Engelgaard.

Det kan lykkes at udvikle yderområderne ved se på de særlige muligheder og potentialer, som f.eks. findes i de udstrakte landskaber, kysterne, velbevarede kulturmiljøer og lokale erhvervstraditioner. Det viser evalueringen af kampagnen ’Stedet Tæller’, som har hjulpet 35 projekter i yderområderne godt på vej.

Der findes nye veje til en positiv udvikling af områderne uden for de største byer i Danmark, for yderområderne rummer en masse muligheder og potentialer, der venter på at blive udnyttet. Det viser erfaringen fra 2011-2016, hvor Foreningen Realdanias kampagne ’Stedet Tæller’ støttede udvikling og realisering af fysiske projekter, der specifikt skulle styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder. Og målet er lykkedes, vurderer den afsluttende evaluering af kampagnen.

”Jeg er rigtig glad for, at evalueringen viser, at projekterne har styrket både livskvaliteten og sammenholdet i hele lokalsamfundet. Målet har nemlig fra start været, at effekten af projekterne skal sprede sig som ringe i vandet til gavn for både lokalmiljø og besøgende. Og så styrker det vores tese om, at yderområderne med fordel kan bygge videre på det lokale stedbundne potentiale, altså det særlige der findes i forvejen, hvis de skal udvikle steder, der er gode at besøge – og samtidig rigtig gode steder at bo,” siger programchef Stine Lea Jacobi, Foreningen Realdania, som understreger, at erfaring og læring fra kampagnen vil indgå i Realdanias videre arbejde i yderområderne.

Der har været stor interesse for kampagnen og ud af de 242 ansøgninger, som Realdania modtog, har i alt 35 projekter fået støtte. De mange projekter spænder vidt, men fælles er, at de bygger på det særlige, der får et sted til at tælle: Udstrakte landskaber eller kyst. Velbevarede kulturmiljøer, lokale erhvervstraditioner og fællesskab. Ro og plads.

I alt er 35 projekter blevet til virkelighed med støtte fra kampagnen – eller tæt på at blive det.

Projekterne viser til sammen, at meget forskellige lokale elementer kan aktiveres og genopfindes som omdrejningspunkt for nye oplevelser, lokal stolthed og livskvalitet.

Ambitionen med Stedet Tæller var at adressere nogle af de udfordringer, som de danske yderområder står over for i disse år med fraflytning, færre unge og bygninger der forfalder flere steder. Formålet var at støtte konkrete fysiske projekter, der viser nye veje til, hvordan man kan øge livskvaliteten og sætte gang i en positiv og bæredygtig udvikling.

Evalueringen viser i hovedtræk:

  • At projekterne har udviklet stedbundne potentialer ved at øge fokus på, skabe adgang til eller gøre opmærksom på unikke steder og kvaliteter, der fandtes i forvejen.
  • At de støttede projekter lader til at have bidraget til at styrke livskvaliteten i lokalområdet og det lokale sammenhold.
  • At de støttede projekter lader til at have bidraget til udviklingen i lokalområderne.
  • At projektejerne overordnet er meget tilfredse med kampagnen, ansøgningsprocessen og dialogen med Realdania.
  • Og at projekterne har en høj realiseringsgrad. Kun ét enkelt af de i alt udvalgte 36 projekter er faldet fra i perioden.