Finansministeren vil samle flertal bag indgreb mod kommunernes overforbrug

Del artiklen:
Finansminister Kristian Jensen (V) vil have et flertal i Folketinge til at gennemføre et indgreb mod kommunerne, hvis de endelige regnskabstal bekræfter det overforbrug, som fremgår af de foreløbige regnskabstal. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)
Finansminister Kristian Jensen (V) varsler allerede nu et indgreb mod kommunerne, hvis de endelige regnskabstal i slutningen april bekræfter det overforbrug på cirka to milliarder kroner, som fremgår af de foreløbige regnskabstal.

Af Arne Ullum, [email protected]

Finansminister Kristian Jensen vil samle et flertal i Folketinget bag et indgreb over for kommunerne, hvis de endelige regnskabstal i april bekræfter det overforbrug, som fremgår af de foreløbige regnskabstal.

“Hvis det endelige resultat viser samme billede som det foreløbige, forventer jeg, at et flertal af økonomisk ansvarlige partier i Folketinget vil tage de nødvendige tiltag,” siger finansminister Kristian Jensen (V) i en kommentar til NB-Økonomi. “Det er helt uacceptabelt, at kommunerne ikke overholder de aftalte økonomiske rammer. Det svækker både troværdigheden af aftalesystemet og tilliden til dansk økonomi.”

De foreløbige regnskabstal, der blev offentliggjort fredag, viser et samlet overforbrug på anlæg på godt 2,2 milliarder kroner; heraf kan de 200 millioner dog forklares med Folketingets ekstrabevillinger på sundhed og digitalisering.

Læs også:
Kommunerne har overskredet anlægsrammen med omkring 2,2 milliarder kroner i 2018

Samtidig viser de foreløbige regnskabstal, at kommunerne har brugt hele servicerammen – muligvis på nær 50 eller 100 millioner kroner. Dermed viser tallene samlet en overskridelse på cirka 2 milliarder kroner på service- og anlægsrammen. Det er den største overskridelse siden 2009 og den største overskridelse uden sammenligning, siden budgetloven blev indført i 2012.

Ingen sanktioner aftalt for overskridelse af anlægsramme

Mens kommunerne ville få en sanktion, hvis de havde overskredet servicerammen, så kan regeringen ikke uden videre straffe kommunerne for et overforbrug på anlægsrammen.

“Det er et problem, at budgetoverholdelse for anlægsudgifter ikke understøttes af sanktioner, som et bredt flertal allerede har gjort gældende for kommunernes serviceudgifter. Vi har som samfund ikke råd til at vende tilbage til fortidens uholdbart store budgetoverskridelser i kommunerne,” siger finansminister Kristian Jensen.

Han henviser dermed til nullerne, hvor kommunerne igen og igen overskred de aftalte økonomiske rammer, uden at Folketinget greb ind.

Allerede sidste sommer forsøgte Kristian Jensen ved økonomiforhandlingerne med kommunerne for 2019 forgæves at få indført sanktioner på anlægsområdet. Men det blev afværget, fordi kommunerne i aftaleteksten accepterede et afsnit i teksten, hvor der står:

“Kommunernes regnskabsresultat for 2017 og de seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er derfor enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2019 overholdes i budgetterne og regnskaberne.”

Den overskridelse Kristian Jensen kommenterer i dag vedrører 2018, men allerede i kommuneaftalen for 2018 hed det:

“Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne.”

På serviceområdet ville en overskridelse af rammerne skulle betales krone til krone.

KLs formand Jacob Bundsgaard sagde tidligere på dagen, at det er vigtigt for KL at overholde aftalerne med regeringen, men at årsagen til overskridelsen er, at anlægsrammen er for stram.

Læs også:
KL formand: Svært at overholde anlægsrammer når livremmen er spændt så meget ind