Største kommunale overskridelse af økonomiaftale siden 2009

Del artiklen:
Kommunerne har ifølge de foreløbige regnskabstal haft den største overskridelse af de økonomiske rammer siden 2009. Foto: Arne Ullum)

Kommunerne havde i 2018 den største overskridelse af de samlede økonomiske rammer siden 2009. Det viser de foreløbige regnskabstal og en opgørelse fra Finansministeriet til Folketinget.

Af Arne Ullum

Nye tal fra Finansministeriet til Folketinget viser, at det overforbrug i kommunerne som fremgår af de foreløbige regnskaber i givet fald vil være den største overskridelse af rammerne i de årlige økonomiaftaler siden 2009.

Den relativt store overskridelse kommer, fordi kommunerne ifølge de foreløbige regnskabstal både har brugt hele servicerammen og samtidig har overskredet anlægsrammen med over 2,2 milliarder kroner. De 0,2 milliarder skyldes ekstra penge til digitaliseringsfond og en pulje til læge- og sundhedshuse. Dermed er den reelle overskridelse to milliarder kroner.

Det er mere end dobbelte så meget som i 2017, hvor kommunerne også overskred anlægsrammen. Til gengæld brugte de ikke hele servicerammen, og derfor blev den samlede overskridelse mindre, ialt 800 millioner (900 mio. i 2019 PL).

Opgørelsen nedenfor viser tallene helt tilbage til 2007 omregnet til 2019-priser. Selvom kommunerne i 2018 brugte stort set hele servicerammen, så svarer forbruget i 2018 ret præcist til forbruget i 2007. På de 11 år har kommunerne både fået flere opgaver, og antallet af borgere er steget betydeligt.

I skemaet kan man se tallene for alle årene. Korrektionerne i servicerammen er ændringer i opgaver og PL-regulering. På anlægsområdet er de ekstraordinære justeringer først og fremmest efterfølgende ændringer i den aftalte ramme samt ændret PL-forudsætninger.

Bemærk, at de med gult markerede tal ikke er fra Finansministeriets svar, men derimod fra de foreløbige regnskabstal, som blev offentliggjort fredag. Regnskabet for servicerammen er beregnet ud fra afvigelserne på regnskabsposterne, og kan derfor afvige med op til cirka 100 millioner kroner.