KMF: Kommuner straffes for korrekt budget

Del artiklen:
(Kommuner der har budgetteret forsigtigt bliver straffet med den model for budgetgaranti, som Sundhedsministeriet har valgt. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix)

Regeringens budgetgaranti for den kommunale medfinansering er på vej ud i en ny absurditet. Kommuner, som har valgt en korrekt budgettering, bliver straffet, mens kommuner, der har valgt en optimistisk eller fejlagtigt budgettering, belønnes. Det afslører baggrundsnotat.

Af Arne Ullum

En række kommuner står til at lide store tab, fordi de har budgetteret deres betaling for den kommunale medfinansering korrekt i 2019, mens en række andre kommuner kan se frem til en stor gevinst, fordi de har underbudgetteret deres betaling i budgetterne.

NB-Økonomi har fået udleveret et baggrundsnotatet til pressen fra Sundhedsministeriet, og heraf fremgår det, at det ikke er kommunerenes tab på ordningen, som kompenseres, men derimod afvigelsen i forhold til budgettet i 2019.

“I 2019 indføres et nyt Landspatientregister, som gør, at der i en periode ikke kan ske afregning for KMF, og kommunerne vil heller ikke have løbende adgang til data om udviklingen i KMF. Derfor vil regeringen give kommunerne budgetsikkerhed i 2019 ved, at betalingen for KMF sker med udgangspunkt i den enkelte kommunes budget for 2019.”

De store afvigelser opstod i 2018 på grund af en række ændringer i systemet, men det vil regeringen ifølge notatet ikke kompensere kommunerne for.

En af de kommuner, som har valgt at budgettere udgifterne til KMF korrekt med udgangspunkt i den stærkt forhøjede afregning for 2018, er Rudersdal, og ifølge NB-Økonomis oplysninger har en lang række andre kommuner også valgt at budgettere udgiften med udgangspunkt i analyser af udviklingen i 2018.

De kommuner, som har valgt at budgettere udgiften for lavt, eksempelvis på grund af manglende analyse på området, de kan nu glæde sig over, at den i princippet fejlagtige budgettering sikrer kommunen en stor besparelse.

Præcisering: Artiklen har efterfølgende fået tilføjet en præcisering af, at det omtalte notat er et baggrundsnotat skrevet til pressen. NB-Økonomi har samtidig valgt at fjerne billedet af notatet fra artiklen. 


Fakta: Det står i baggrundsnotatet til pressen

Den kommunale medfinansiering blev indført med kommunalreformen i 2007 med det sigte at styrke den kommunale forebyggelsesindsats. Med ordningen medfinansierer kommunerne deres borgeres forbrug af det regionale sundhedsvæsen.

I 2018 blev KMF aldersdifferentieret – bl.a. efter ønske fra KL – for at målrette ordningen mod ældre og småbørn, som kommunerne i forvejen har tæt kontakt med. KMF udgør omkring 22 mia. kr. i 2019, og ordningen er indrettet, så kommunerne under ét betaler præcist den kommunale medfinansiering, som er forudsat og finansieret fra staten. Kommunernes udgifterne til KMF indgår ikke i serviceloftet.

En række kommuner har i den seneste tid kritiseret, at der har været ændringer i KMF’en. Der foreligger umiddelbart flere forklaringer på, herunder indførelsen af en aldersdifferentieret KMF for 2018 og ændringer i den regionale aktivitet.

På den baggrund har sundhedsministeren og finansministeren ultimo februar skrevet til kommunerne, at der gennemføres en analyse af udviklingen i KMF i lyset af differentieringen. Analysen gennemføres i foråret og resultaterne drøftes med KL i forbindelse med ØA20.

I 2019 indføres et nyt Landspatientregister, som gør, at der i en periode ikke kan ske afregning for KMF, og kommunerne vil heller ikke have løbende adgang til data om udviklingen i KMF. Derfor vil regeringen give kommunerne budgetsikkerhed i 2019 ved, at betalingen for KMF sker med udgangspunkt i den enkelte kommunes budget for 2019. I foråret 2020 vil der ske en efterregulering, men den vil dog for den enkelte kommune begrænses betydeligt, idet den adfærdsrelaterede regulering skrues ned til et minimum i respekt for fastfrysning af 2019 og den budgetsikkerhed, som regeringen nu sikrer.