Her er tallene om kommunernes velfærd, som kommer i fokus i valgkampen

Del artiklen:

Velfærden kommer i fokus i den kommende valgkamp til Folketinget. Danmarks Statistik har netop offentliggjort tallene for antallet af medarbejdere i den kommunale pleje og omsorg i de enkelte kommuner.

Tallene viser et klart billede af, at der er store geografiske forskelle. På landsplan har antallet af medarbejdere været uændret i de to år, men der er store forskelle på kommuneniveau. Eksempelvis har Holbæk Kommune, der har gennemført hårde sparerunder, haft et fald på næsten femten procent, mens andre kommuner har haft en vækst i omegnen af ti procent.

De nye tal fra Danmarks Statistik stammer fra kommunernes indberetning i lønsystemet, og derfor vil fejl i disse indberetninger sætte sig som usikkerhed i tallene. Samtidig er tallene ikke korrigeret for udviklingen i antallet af borgere, der kræver pleje og omsorg.

Men det ændrer ikke på, at det er de tal, som med stor sikkerhed vil indgå i valgkampen.