FOA: Kommuner bør undersøge, om ældre er blevet snydt for seniorførtidspension

Med 80.000 social- og sunhedsmedarbejdere som medlemmer er FOA interesseret i en bedre seniorførtidspension.(Foto: FOA)

Fagforbundet FOA opfordrer nu til, at alle kommuner gennemgår grupper af +60-årige for at vurdere, om de kan få en seniorførtidspension. Det sker efter en principafgørelse fra Ankestyrelsen om seniorpension og små fleksjob. Der kan blive tale om efterbetaling, siger ekspert til NB-Beskæftigelse.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

FOA opfordrer til, at kommunerne gennemgår alle sager med borgere, der kunne have fået seniorførtidspension siden 2014, hvis kommunerne havde forstået reglerne fra starten. En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at en arbejdsevne der svarer til et lille fleksjob ikke er nok til at afslå seniorførtidspension. I en konkret sag var det et fleksjob på 7,5 timer, der blev udslagsgivende for et afslag, som Ankestyrelsen nu har ændret.

Styrelsen gennemgår netop nu de 100 sager, hvor de har stadfæstet kommunernes afslag på seniorførtidspension, med henblik på at genoptage sagerne, hvis der er givet afslag med henvisning til små fleksjob. Men kommunerne skal også med, siger Nanna Mørch, socialpolitisk konsulent i FOA.

“Kommunerne skal gennemgå alle sager,” lyder det. Og med alle sager mener FOA borgere, der har fået afslag på seniorførtidspension, men ikke har anket, ældre, der er i små fleksjob, hvor nogle af dem måske hellere vil have en seniorførtidspension, og ældre borgere med en social sag eller meget sygefravær.

Principafgørelsen tyder ifølge Nanna Mørch på, at kommunerne ikke har forstået reglerne fra starten. Det kaldes i juridiske termer en retsvildfarelse. Hun henviser til to tidligere domme fra højesteret og landsret ift. sygedagpenge, som forpligtede kommunerne til at finde de borgere, der burde have været omfattet af reglerne, som domstolene fortolkede dem. I begge tilfælde måtte kommunerne annoncere for at finde borgerne.

“Det her er et retssikkerhedsmæssigt problem af rimeligt store dimensioner, og Ankestyrelsen skal være glad for, at borgeren ikke gik i retten med sagen,” siger Nanna Mørch til NB-Beskæftigelse.

Førtidspensionister kan have ret til efterbetaling

Lektor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen er enig i, at kommunerne må se på, om der er borgere, der – set i lyset af principafgørelsen – er blevet forkert behandlet.

“Der er jo ikke givet voldsomt mange afslag på seniorførtidspension, og dem der ikke er påklaget, burde kommunerne selv kunne finde,” siger John Klausen.

Han mener også, at det må være muligt for kommunerne at gøre som Silkeborg har gjort. Nemlig at gennemgå tildelte førtidspensioner til aldersgruppen for at se, om nogen skulle have haft seniorførtidspension. Silkeborg Kommune fandt 27 borgere, der havde fået førtidspension, som kunne være i målgruppen for seniorførtidspension.

Kommune: 27 borgere på førtidspension skulle måske have haft seniorførtidspension

Selvom ydelsen er den samme på førtidspension og seniorførtidspension, kan det godt give mening at gennemgå sagerne, siger John Klausen. For mens det kan tage flere år at få afklaret, om man skal have førtidspension, så skal en seniorpension være afgjort inden for et halvt år.

“Det kan ikke udelukkes, at der er nogen, der har krav på efterbetaling af pension. Hvis borgerne direkte er fejlagtigt vejledt om seniorførtidspension, kan der være grundlag for at yde seniorførtidspension tidligere end førtidspension,” siger John Klausen, lektor i socialret ved Aalborg Universitet, til NB-Beskæftigelse.

Det var John Klausen, der rejste kritikken af en afgørelse om seniorførtidspension i NB-Beskæftigelse:

Ekspert: Ankestyrelsen vurderer sag om seniorførtidspension forkert