Analyse fra KMF-ekspert: Nye DRG takster skabte kaos i kommunernes afregninger for KMF

Thomas Maschoreck fra konsulentfirmaet Outside-in har i en analyse fundet nogle af de centrale forklaringer på, at kommunernes KMF-afregninger har udviklet sig helt anderledes end forventet.

Årsagen til de store og uventede budgetafvigelser på kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet KMF skal findes i de ændringer af DRG-takstsystemet, som blevet gennemført uden at inddrage kommunerne. Det viser en analyse fra konsulent med ekspertise i KMF.

Af Arne Ullum, [email protected]

Det var angiveligt ikke den omlægning af den kommunale medfinansering, som KL og regeringen aftalte i sommeren 2016 med virkning fra 2018, som skabte de kaotiske tilstande for den kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet, KMF.

Det var derimod den omlægning af DRG-taksterne, som blev gennemført i efteråret 2017, uden at Sundhedsdatastyrelsen analyserede effekten for de enkelte kommuner eller inddrog KL.

Ifølge en analyse fra konsulent Thomas Maschoreck fra konsulentfirmaet Outside-In medførte ændringerne i DRG-taksterne nogle helt uforudsigelige ændringer i kommunernes KMF, som ramte meget tilfældigt.

“Det er især omlægningen af DRG-takster, som har haft en markant større effekt end forventet, fordi det lave ambulante afregningsloft på 1.481 kr. forsvandt, da man sammenlagde ambulante og stationære afregninger,” siger Thomas Maschoreck, der har stor indsigt i dataene bag KMF-beregningen fra sin tid som økonomichef på et sygehus.

Oprindeligt var det meningen, at ændringen i KMF’en fra 2018 skulle skærpe kommunernes incitament til at undgå unødvendige indlæggelser på hospitalerne. Derfor besluttede man, at afregningen skulle stige for de grupper af borgere, som kommunernes sundhedsmedarbejdere har tættest kontakt med; de små børn under to år og de ældre over 64 år.

Men så kom ændringerne i DRG-taksterne oveni, og de medførte dramatiske ændringer – og vel at mærke ændringer, som arbejdede direkte imod målsætningen med systemet.

Analysen fra Outside-In viser, at KMF-afregningen ofte er steget to eller tre gange på behandlinger, som kommunen ikke har mulighed for at påvirke.

NB-Økonomi har haft adgang til en analyse, som KMF-konsulenten har lavet for en større jysk provinskommune. Her oplevede man blandt andet:

  • En ambulant fødsel er steget fra cirka 3.000 kroner til 9.000 kroner.
  • Prisen på kræftbehandlinger for de 65+ årige er mere end fordoblet.

Derfor rammer det kommunerne så forskelligt

Tallene fra den pågældende kommune er ikke nødvendigvis repræsentative men illustrerer meget godt, hvorfor afregningerne i 2018 blev helt anderledes end forventet.

Udgiften til KMF for hver af kommunens 80+ årige steg med 86 procent, mens udgiften til hver 65-79 årig steg med 71 procent, hvilket er markant over det forventede, da man lavede det nye KMF-system.

Til gengæld sted udgiften til de 0-2 årige børn kun med 44 procent, hvilket er 15 procent mindre end forventet.

Uddrag af analyse, som konsulenthuset Outside-In har udarbejdet for en større provinskommune.

Der er angiveligt to årsager til, at nogle kommuner har fået store ekstraregninger, mens andre kommuner har fået store besparelser.

Den ene årsag er, at især de ældre bliver dyrere end forventet, og dermed bliver kommuner med relativt mange ældre ramt hårdere.

Den anden er, at registreringen af de samme sygdomsforløb er meget forskellig både på tværs af regionerne og på tværs af sygehusene.

Danske Regioner bekræfter, som omtalt her på NB-Økonomi tirsdag, at der er store afvigelser i registreringen af patienter især på det medicinske område og ved akutindlæggelser.

Analyse vil kortlægge årsagen for hver enkelt kommune

Sundhedsministeren oplyste i sidste uge, at en analyse inden sommerens økonomiforhandlinger skal kortlægge årsagen til hver enkelt kommunes budgetafvigelser i 2018.

“Målet er blandt andet at kunne forklare for hver enkelt kommune, hvorfor deres udgifter er blevet højere eller lavere, end hvad de forventede. Altså få en indsigt i de bagvedliggende tal. De resultater skal drøftes med KL her til sommer,” sagde Ellen Trane Nørby.