Offentlige kulturpenge ændrer sig ikke

Udvikling i offentlige bevillinger til kultur i mia. kroner (løbende priser)

Lige siden 2012 har størrelsen og fordelingen af bevillingerne været ret stabile og det afspejler, at midlerne til kultur er politisk lagt fast. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Lene Vind, lene@nb-okonomi.dk

Staten og kommunerne bevilligede tilsammen 23,9 mia. kroner til kultur i 2018. Det svarer til en stigning på 3,4 procent i forhold til året før. Størrelserne på og fordelingerne af bevillingerne har været stabile siden 2012, hvilket ifølge Danmarks Statistik afspejler, at midlerne til kultur er politisk lagt fast.

Publikationen ’Kultur 2018’ viser fordelingen af bevillinger og udbetalinger på kulturemner som idræt, biblioteker og design, geografi og modtagertype. Statistikkerne er baseret på forskellige registerudtræk fra Kulturministeriets tilskudsadministrative system, Statsregnskabet, Finansloven, aktstykker og de kommunale budgetter.

Stat og kommuner støtter forskelligt

I 2018 var de kommunale bevillinger til kultur 10,6 mia. kroner, hvilket svarede til 2,9 procent af kommunernes samlede budgetter og 44 procent af de offentlige kulturbevillinger samme år. Til sammenligning var de statslige bevillinger, der dækker finanslovsbevillinger, udlodningsmidler (tips) og licensmidler, 13,4 mia. kroner. De statslige bevillinger til kultur svarede til 1,9 procent af statens budgetterede udgifter for 2018 og 56 procent af de offentlige bevillinger til kultur. Staten og kommunerne bevilligede sammenlagt, hvad der svarede til 4.138 kroner per dansker til kultur i 2018, hvilket var en stigning på 114 kr. i forhold til året før.

Kommunerne bevilger især til bredden

Der er kulturemner, der primært modtager offentlige tilskud fra kommunerne, og der er emner, som hovedsagligt modtager støtte fra staten. I 2018 bevilligede kommunerne hhv. 77 og 80 procent af de offentlige støttekroner til biblioteker og idræt, mens staten støttede scenekunst med 82 procent og radio og tv med 100 procent. Kommunerne og staten bevilligede næsten lige store tilskud til museer og musik.

Scenekunst får flest kulturkroner

Kulturministeriet uddelte 8,7 mia. kroner til kultur i 2017, hvilket svarede til 68 procent af de statslige bevillinger samme år. Langt størstedelen af støttekronerne gik til driften af myndigheder og institutioner, der fik 77 procent af udbetalingerne, og kulturelle projekter, der fik 17 procent. De resterende udbetalinger gik til henholdsvis personlige tilskud (3,5 procent), anlæg (2,1 procent) og distribution (0,2 procent). En del af udbetalingerne til anlæg er flerårige lige som driftsmidlerne.

Scenekunst, herunder Det Kongelige Teater og Statens Teaterskole, fik 15 procent af Kulturministeriets udbetalinger i 2017. Det gjorde scenekunst til det kulturemne, der modtog flest kulturkroner fra ministeriet det år. Idræt, herunder de store idræts- og gymnastikforbund, fik 12 procent, hvilket var den næststørste udbetaling. Den tredjestørste sum gik til museer, herunder Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, og var på 10 pct.