Hovedstadskommuner får massiv opbakning fra folketingskandidater til udligningskrav

Del artiklen:
Når vælgerne i hovedstaden går til folketingsvalg vil langt de fleste kandidater støte krevet om, at hovedstadskommunerne skal betle mindre i udligning til provinsen. (Foto: CLAUS FISKER/Scanpix 2013)
Hovedstadskommunerne får ifølge en ny Megafon-måling massiv opbakning fra områdets folketingskandidater til kommunernes krav om en reduktion af udligningen fra hovedstaden til provinsen. 

Af Arne Ullum, [email protected]

De 34 hovedstadskommuner i sammenslutningen Stopforskelsbehandlingen har ifølge en nye Megafon-måling haft stor succes med at sikre sig opbakning fra de folketingskandidater, som opstiller i hovedstaden.

Tre fjerdedele af folketingskandidaterne i hovedstadsområdet vil arbejde for, at beløbet i landsudligningen ikke hæves, og to tredjedele mener, at hovedstadsområdet på nuværende tidspunkt betaler for meget til resten af landet gennem udligningen.

Læs også:
Hovedstadskommuner indleder offensiv for mindre udligning op til folketingsvalg

Mere end hver anden af de kandidater, som har forholdt sig til størrelsen af udligningen fra hovedstaden til provinsen vil have den samlede betaling reduceret, så den svarer til niveauet i 2007 eller mindre. Kun en ud af femten svarer, at de ønsker en øget udligning fra hovedstaden til provinsen.

“Undersøgelsen viser nogle rigtig positive resultater. Det er dejligt at se, at de politikere, der stiller op til folketinget i hovedstadsområdet, tager hovedstadsområdet seriøst. Hovedstadskommunerne betaler syv milliarder mere i udligning, end vi gjorde i 2007, og det er på trods af, at helt almindelige familier i hovedstadskommunerne har 96.000 kroner mindre til rådighed om året end tilsvarende familier i fx Nordjylland. Det er helt urimeligt,” siger borgmester Steen Christiansen fra Albertslund.

Opbakning til at ændre formålet med udligningssystemet

Det mest bemærkelsesværdige i undersøgelsen er, at 68 procent af de adspurgte er enig eller overvejende enige i, at hovedstadsområdet betaler for meget til udligningssystemet, “fordi der tages for lidt hensyn til den enkeltes borgers private rådighedsbeløb.”

Efter den gældende lov om udligning er formålet alene at sikre kommunerne har  nogenlunde ens muligheder for at tilbyde ensartet service til borgerne. Tallene fra undersøgelsen viser, at der efter valget vil være et betydeligt pres fra hovedstadens folketingsmedlemmer for at inddrage borgernes rådighedsbeløb i fastsættelsen af den kommunale udligning, ved at give mulighed for lavere skatter eller bedre service i hovedstaden.

Det vil i givet fald være den største grundlæggende ændring af udligningssystemet i mange år.

71 procent vil have flere penge til trafikprojekter i hovedstaden

Cirka samme antal folketingskandidater (71%) er enige om, at der bliver investeret for få midler til trafikprojekter i hovedstadsområdet sammenlignet med resten af Danmark.  ”Trængslen omkring hovedstadsområdet koster årligt samfundet milliarder af kroner, fordi bilisterne sidder i bilkø i over 16,7 mio. timer om året. Det er ekstremt påtrængende problem, hvis vi ser på, at hovedstadsområdet samtidig spås til at vokse med 200.000 indbyggere. Der er akut brug for flere investeringer i infrastruktur og trafik i hovedstadsområdet, og det glæder mig at se, at de fleste folketingskandidater i hovedstadsområdet er enige i dette. Så må vi minde dem om, at de også skal arbejde for det, når de bliver valgt til folketinget”, siger Steen Christiansen.