Analyse: Fattigste kommuner skal aflevere 8,2 milliarder for at opfylde krav fra hovedstadskommuner

Det er især yderkommunerne, som bliver ramt, hvis landsudligningen sænkes. Foto: Arne Ullum)

Der skal samlet flytte over otte millarder kroner fra de fattigste til de rigeste kommuner, hvis man skal opfylde hovedstadskommunernes krav om en reduktion af deres betaling til provinsen til 2007-niveau gennem en reduktion af landsudligningen. Se de detaljerede tal for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Der skal samlet flyttes omkring 8,2 milliarder kroner fra de fattigste kommune til de rigeste kommuner, hvis et krav fra hovedstadskommunerne om at deres betaling til provinsen skal tilbage på niveauet i 2007 gennem en reduktion af landsudligningen.

Det viser en analyse fra provinskommunerne i BedreBalance. Helt præcis vil det kræve, at landsudligningen sænkes fra de nuværende 61 procent til 24 procent, og at bloktilskuddet pr. borger hæves med cirka 5500 kroner.

I skemaet kan du se præcis, hvordan en sådan omlægning vil påvirke de enkelte kommuners tilskud og udligning.

Bruttobeløbet, der flyttes, er altså 8,2 milliarder kroner. Heri indgår, at nogle af hovedstadskommunerne taber penge, mens enkelte af provinskommunerne får mere i udligning. Det vil samlet give en nettoflytning af 7 milliarder fra provinsen til hovedstaden.

En flytning af de syv milliarder kroner i udligning svarer ifølge en anden del af analysen til, at provinskommunerne samlet skulle nedlægge 16.781 SOSU-stillinger, 16.204 pædagogstillinger og 13.175 lærerstillinger, hvis pengene skulle findes indenfor de områder.

Nederst i artiklen kan du se, hvordan BedreBalance har regnet tallene ud.

Sådan har BedreBalance gjort

Hovedstadskommunerne beskriver ikke nærmere, hvordan de konkret vil flytte 7 mia. kr. fra provinsen til hovedstaden. De skriver dog, at dette skal opnås ved en sænkning af landsudligningen. Bedre Balance har derfor regnet på, hvor meget landsudligningen skal sænkes for at opnå hovedstadskommunernes mål.

Omfordelingen mellem hovedstadskommunerne og provinskommunerne opstår ved at reducere landsudligningen og lægge de sparede penge over i statstilskuddet, der fordeles efter indbyggertal.

Ved at reducere landsudligningen fra de nuværende 61% til 24% flyttes der samlet set 7 mia. kr. fra provinsen til hovedstaden.

Kilde: Bedre Balance