Kunst gør byerne attraktive

Del artiklen:
Et nye bymiljø er ved at blive udviklet i den gamle industrihavn i Haderslevn. Siloen er bemalet af Victor Ash. Illustration fra publikationen side 56-57.

Hvad er det kunsten bidrager med, når den tænkes ind som en del af byudviklingen? Og hvordan og for hvem skaber kunsten egentlig værdi? Det svarer en ny publikation på. I ’Kunst i byudvikling’ er samlet både viden og mange eksempler på, hvordan kunst er med til at gøre byens rum og bygninger attraktive og levende.

Lene Vind, [email protected]

I ’Kunst i byudvikling’, som kan kommuner, byudviklingsselskaber, arkitekter, rådgivere og andre, der arbejder med byggeri og nye byrum, finde inspiration. Publikationen beskriver gennem artikler, interviews og fotos, hvordan kunst kan puste liv i byens rum, styrke hele oplevelsen af det enkelte sted og bidrage til nye fællesskaber blandt områdets beboere og erhvervsdrivende.

Eksempler er bl.a. byudviklingsprojektet Kanalbyen i Fredericia C, den nye bydel Køge Kyst og det netop indviede Center for Sundhed i Holstebro, som har modtaget støtte til kunstprojekter af Statens Kunstfond.

Kunst løfter byudvikling

”Kunsten kan løfte udviklingen af nye byer til et helt andet niveau. Kunstnere er vigtige at have med i processen omkring byudvikling, fordi de kan stille andre spørgsmål, de har et andet fokus og kan være med til at sikre diversitet i det bebyggede miljø,” siger formanden for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Søren Taaning, som er blandt bidragyderne til publikationen.

Søren Taaning påpeger, at kunstnere i dag kommer med et tværfagligt perspektiv og en større lyst til at engagere og forholde sig til de steder, hvor deres kunst skal indgå, end det tidligere var tilfældet.

Plads til kunst

Publikationens pointer er, at lokal forankring, stærkt samarbejde mellem byggefolk, arkitekter og kunstnere og deling af viden er afgørende, hvis kunsten skal have en plads i flere byer, byrum og bygninger. Kunst skal tænkes ind tidligt i processen, som det f.eks. har været tilfældet i Kanalbyen. På den måde kan kunst for alvor blive en integreret del af en ny by eller et nyt byggeri, og det er rent faktisk muligt at spare penge ved at inddrage kunsten fra starten i et projekt.

Publikationen med fotos fra de mange eksempler på byudvikling kan downloades her: