Nye tal: Se hvem der betaler og hvem der får de 18,4 milliarder i kommunal udligning

Del artiklen:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt tal til Folketinget, som bliver det centrale omdrejningspunkt for diskussion om udligning i den kommende valgkamp til Folketinget. Se her, hvor meget de enkelte kommuner får eller betaler fra udligning – og hvor skatten ville stige eller falde, hvis udligningen faldt væk.

Af Arne Ullum

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt tal til Folketinget, som bliver det centrale omdrejningspunkt for diskussion om udligning i den kommende valgkamp til Folketinget. Se her, hvor meget de enkelte kommuner får eller betaler fra udligning – og hvor skatten ville stige eller falde, hvis udligningen faldt væk.

Af Arne Ullum, [email protected]

Der er skyts til begge lejre til diskussionerne om kommunal udligning i den kommende valgkamp i nye tal, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har afleveret som et svar til Folketinget.

Tallene viser, hvor meget de enkelte kommuner enten betaler eller får fra den kommunale udligning – forstået som både de direkte overførsler mellem kommunerne og skævdelingen af den største del af statens tilskud til kommunerne.

Ministeriets tal viser, at der årligt flyttes 18,4 milliarder fra de 31 rigeste kommuner til de 67 fattigste kommuner.

Som det fremgår af kortet, så er det helt primært en række velhavende hovedstadskommuner, som betaler den store del af udligningen, mens det især er kommuner i yderområderne og på den københavnske vestegn, som får pengene.