Ny aftale: Kommuner kan fratages myndighed til at afgøre sager om seniorpension

Det Radikale Venstres Morten Østergaard, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl præsenterer aftale om seniorførtidspension, i Beskæftigelsesministeriet. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019)

Ny aftale om seniorpension lægger op til, at det ikke er kommunerne, der skal afgøre, hvem der bliver visiteret til ordningen. I stedet ønsker især De Radikale og Dansk Folkeparti, at det bliver en instans, der er ‘uafhængig af økonomiske interesser,’ som der står i aftalen. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) lader dog en dør stå på klem for kommunerne. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale fremlagde i dag en aftale om seniorpension for nedslidte, der erstatter den gældende seniorførtidspension. Mens aftalen for første gang sætter konkrete timer på den begrænsning af arbejdsevnen, der giver adgang til ordningen, er det ikke aftalt, hvem der skal afgøre, hvor stor arbejdsevnen er og dermed beslutte, hvem der kan få seniorpension.

Hvis arbejdsevnen fremover er mindre end 15 timer, kan en borger med op til seks år til folkepensionen komme i betragtning til den nye seniorførtidspension. I dag går grænsen ved fem år før folkepensionen.

Det de praktiserende læger og speciallæger, der skal vurdere ansøgerens helbred, eventuelle diagnoser og vurdere, om en sygdom er fremadskridende, eller om der kan opnås en bedring. Sådan vil det også være i fremtiden. Lægerne vurderer dog ikke, hvor meget en borger kan arbejde. Den vurdering foregår i dag i kommunernes rehabiliteringsteam, der har arbejdsmedicinere med ved bordet, hvorefter de indstiller til kommunernes pensionsnævn. Det er både vurderingen af arbejdsevnen og myndigheden til at træffe afgørelsen, der ifølge aftalen kan lægges ud til en myndighed uden for kommunen.

Uafhængighed af økonomiske interesser

På et pressemøde i Beskæftigelsesministeriet lagde den radikale formand Morten Østergaard vægt på, at den myndighed, der skal tage stilling til arbejdsevnen og afgøre en ansægning om seniorpension skal være uafhængig af økonomiske interesser, og at der skal være en geografisk ensartethed i tildeling af seniorpensionerne. Hvordan det skal opnås, skal forligspartierne blive enige om inden 1. januar 2020, hvor ordningen træder i kraft.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nævnte som svar på et konkret spørgsmål fra NB-Beskæftigelse, at det f.eks. kan være arbejdsmedicinske klinikker, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller kommunerne, der i fremtiden har myndighedsansvaret.

Til Fagbladet 3F siger ministeren dog, at det i fremtiden fortsat kan være kommunerne, der har ansvaret.

“Kommunerne skal følge lovgivningen og kan ikke bare træffe en afgørelse ud af det blå. En af grundene til at der tidligere har været problemer med kommunernes tilkendelse af seniorførtidspension er, at lovgivningen ikke har været klar nok på området,” siger Troels Lund Poulsen.

Efter pressemødet i Beskæftigelsesministeriet sagde Kristian Thulesen Dahl (DF), at ministeren måtte holde sig til det mandat, han havde med fra sit bagland.

“Men vi tog en alvorlig drøftelse af, om man kan lægge opgaven over til arbejdsmedicinske klinikker. De har ikke kompetancen i dag, men den kan de få. Det afgørende er, at vurderingen af arbejdsevnen bliver uafhængig af økonomiske interesser, og geografisk skal være den samme. Her er vi meget enige med De Radikale,” sagde DF formanden.

Læs også artikel med overblik over forskelle på den nuværende seniorførtidspension og den aftalte seniorpension:

Fakta: Forskelle på gældende og ny senior(førtids)pension

Uddrag af aftaleteksten om, hvem der skal administrere seniorpension

“Den konkrete administration af seniorpension skal fastlægges i forbindelse med
udmøntning af aftalen. Forinden skal der udarbejdes en analyse af relevante myndigheders kompetencer og kapacitet til at varetage administrationen af ordningen
samt de økonomiske og administrative konsekvenser. Desuden skal analysen belyse, hvordan det sikres, at arbejdsevnevurderingen foretages uafhængigt af økonomiske hensyn. Analysen skal belyse, hvilken myndighed der bedst vil kunne varetage opgaven med at vurdere arbejdsevnen.”