Bedre Balance: Hovedstadskommuner har glemt Metroen i opgørelse til Folketinget

Del artiklen:
Statsminister Lars Løkke Rasmussen, transportminister Ole Birk Olesen, Københavns borgmester Frank Jensen og Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj er også med på en af første ture med den nye Cityring. Alligevel har hovedstadskommunerne glemt metroen i en opgørelse af statens investeringer i hovedstaden. (Foto: Ritzau/Scanpix)
De 34 hovestadskommuner har udeladt statens investering på foreløbigt 12,2 milliarder i Metro Cityringen i en henvendelse til medlemmer af Folketinget om kommunal udligning. Samtidig tæller Køgebugtmotorvejen og Ringstedbanen ikke med i hovedstaden.

Af Arne Ullum, [email protected]

Hovedstadskommunerne har udeladt blandt andet Metrobyggeriet og andre store infrastrukturprojekter i en opgørelse til medlemmer af Folketinget. Hovedstadskommunernes udregning viser, at området de seneste ti år kun har fået ti procent af statens investeringer i infrastruktur, selv om hovestaden rummer 36 procent af landets befolkning.

Men det tal er helt forkert, lyder konklusionen i et såkaldt faktatjek fra provinskommunerne i BedreBalance.

“Omkring 50% af statens investeringer i Metro, letbane, jernbane, motorveje, cykelstier og busforbindelser er i den seneste 10-årige periode besluttet placeret i kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen,” hedder det i en pressemeddelelse fra Bedre Balance.

Forskellen mellem hovedstadskommunernes udregning og den, Bedre Balance nu har lagt frem, er først og fremmest, at hovedstadskommunerne kun har taget statens direkte investeringer i infrastruktur med i sit regnestykke, og dermed eksempelvis har udeladt en foreløbig investering på cirka 11,3 milliarder kroner i Metro Cityringen i København, som staten har foretaget via et aktieselskab.

En anden vigtig forskel er, at hovedstadskommunerne følger regionsgrænsen, og dermed kommer cykelstier på Bornholm med under infrastrukturprojekter i hovedstaden, men til gengæld er de omfattende investeringer i Ringstedbanen, Køgebugtmotorvejen og milliardinvesteringerne i elektrificering og dobbeltspor på banen mellem Roskilde og Lejre ikke talt med som projekter i hovedstadsområdet – de er i opgørelsen talt med som projekter, der alene vedfører det øvrige Sjælland.

”De statslige trafikinvesteringer, som gennemføres i hovedstadsområdet, er reelt næsten fem gange så store som de tal, hovedstadsborgmestrene oplyser til folketingsmedlemmerne. Det virker, som om spinmaskineriet er løbet helt løbsk for vores kollegaer. Man er åbenbart villig til at gå meget langt for at undgå en sober og fagligt underbygget politisk debat om, hvordan vi får skabt nogle mere fair og lige vilkår for kommunerne på tværs af hele landet” siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune, og borgmester Torben Hansen, Randers Kommune.

Brugerne betaler Metroen tilbage

Når staten investerer i eksempelvis en Metro via et offentligt ejet aktieselskab, så er det målet, at investeringen skal betales tilbage af brugerne via billetter.

Modsat gælder det, at når staten eksempelvis bygger en motorvej, så skal bilisterne ikke direkte betale den tilbage via vejafgifter.

Uenighed om hvad der skal tælle med i udligningsdiskussion

Helt overordnet er de to udligningsorganisationer uenige om, hvad der overhovedet skal tælle med i en diskussion af kommunal udligning.

Mens hovedstadskommunerne i deres materialer har inddraget både infrastrukturinvesteringer og borgernes rådighedsbeløb, så vil Bedre Balance alene se på kommunernes økonomi.

”Det er slet ikke til at forstå, at borgmestrene i hovedstadsområdet vil lægge navn til argumenter på det her niveau. De må jo vide, at det er decideret vildledende. Statens trafikinvesteringer har intet at gøre med udligningsordningen mellem kommunerne. Og så vælger man oven i købet at male et billede af et udsultet hovedstadsområde med faktuelt meget misvisende tal.”

Hovedstadskommuner: Vi bruger ministeriets tal

Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) afviser kritikken fra Bedre Balance:

“Figuren i vores faktaark er baseret på tal fra en opgørelse, som Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet har udarbejdet i 2018 og benyttet i et folketingssvar. Vi gengiver blot tallene. Derfor er det Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet, der har opgjort, at der bruges flere penge på infrastrukturprojekter uden for Region Hovedstaden. Det er ministeriet, der har valgt metoden, herunder hvordan tallene opdeles for de fem regioner i Danmark, og beregningerne tager udgangspunkt i bevillinger på finansloven siden 2009,” siger han.

Steen Christiansen påpeger, at beregninger viser, at hvis statslige investeringer i Metroprojekter, der er besluttet siden 2009, medregnes, er der siden 2009 planlagt statslige investeringer for 6.500 kr. pr. indbygger i Region Hovedstaden og for over 13.000 kroner pr. indbygger i Region Midtjylland. Netop Midtjylland er den region i Danmark, som ifølge beregningerne har fået de største investeringer pr. borger.