IMF: Sænk skatten, styr boligmarkedet og styrk Finanstilsynet

Boligmarkedet er én af de ting, som bekymrer IMF ved dansk økonomi. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

Væksten i dansk økonomi er truet på flere områder, mener IMF, og Danmark bør sænke skatten på løn og opkvalificere arbejdsstyrken. Boligmarkedet og lånemarkedet bekymrer IMF, som også kommer med hård kritik af den danske indsats mod hvidvask.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Umiddelbart får Danmark en fin bedømmelse af IMF, Den Internationale Valutafond, som mandag offentliggjorde en kortfattet vurdering af dansk økonomi. Den solide vækst ventes at fortsætte på 1,7 procent i år og 1,9 procent næste år, og IMF’s embedsmænd erklærer, at dansk økonomi ”fortsætter med at imponere”.

Men bag de for internationale organisationer så typiske høflighedsfraser gemmer sig klare advarsler om, at der er trusler mod dansk vækst. De er, nævnt i den rækkefølge, IMF omtaler dem:

  • Kraftigere nedgang end ventet hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere
  • En ureguleret Brexit
  • Høj boliggæld og høje boligpriser
  • Hvidvaskskandalerne
  • Arbejdsmarkedet er ved at komme under pres
  • Produktiviteten er lav

Hverken Brexit eller økonomien hos vores samhandelspartnere er jo noget, Danmark selv kan gøre noget ved, men at der kan komme problemer fra den kant står klart, efter at IW, en af tysklands førende økonomiske tænketanke, mandag sænkede sin vækstprognose for tysk økonomi til kun 0,7 procent – en halvering i forhold til 2018 – hovedsageligt på grund af den eskalerende handelskonflikt mellem USA og Kina.

Danmark kan til gengæld gøre noget ved alle de øvrige risici, og det opfordrer IMF de danske politikere til at gøre. Her er anbefalingerne fra IMF til Danmark:

Boligmarkedet

Den finansielle regulering bør strammes, og det samme bør boligbeskatningen.

“Sårbarhederne på grund af høj privat gæld og opskruede boligpriser bør imødegås ved at udbygge de makroprudentielle værktøjer (politikker til fx at imødegå for stor kreditvækst og gøre finanssektoren mere konjunkturstabil, red.), reducere for gunstige skatteregler og gennem politikker, som fremmer boligudbuddet,” skriver IMF.

Markedet for virksomhedslån

Også her ser IMF visse faresignaler, fordi nogle af de danske banker er begyndt at slække på kravene til erhvervsudlån. Myndighederne bør bruge makroprudentielle værktøjer til at rette op – ved at øge kravene til kapitalbuffere i bankerne.

Hvidvask

IMF er klart utilfreds med det danske tilsyn med pengeinstitutterne oven på hvidvaskskandalerne i Danske Bank og Nordea. Finanstilsynets inspektioner er for sløsede, og straffemulighederne for lempelige.

”Myndighederne bør bygge videre på deres nyeste tiltag for at styrke tilsynet med bekæmpelsen af international hvidvask og finansiering af terror,” skriver IMF.

”De vigtigste næste skridt er: 1) Udvikle en omfattende model for vurdering af institutionel risiko, 2) øge dybden i det danske Finanstilsyns udgående inspektioner rettet mod hvidvask og terrorfinansiering, 3) yderligere at øge Finanstilsynets sanktionsmuligheder, herunder ved at give det mulighed for at udskrive administrative bøder, og 4) styrke det internationale samarbejde.”

Arbejdsmarkedet

IMF advarer om, at der er pres på dele af arbejdsmarkedet. Presset er ikke generelt og altomfattende, men dansk økonomi vokser i øjeblikket over sin kapacitetsgrænse. Redskaberne til at løse det er, ifølge IMF, at øge skattefordelene for lavtlønnede og sænke skatten på løn – hvilket IMF mener vil øge antallet af arbejdstimer. Desuden bør man  udbygge arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompetencer og arbejde på at tiltrække kompetent udenlandsk arbejdskraft.

Produktiviteten

Den lave produktivitet er et problem, Danmark har til fælles med de fleste udviklede økonomier. IMF anbefaler Danmark at overveje at gøre forsknings- og udviklingsomkostninger fuldt fradragsberettigede. Desuden bør man lette adgangen til egenkapitalfor små og mellemstore virksomheder, og konkurrencemyndighederne bør forenkles og styrkes.

IMF’s udtalelse er en første kommentar, efter at IMF’s embedsmænd i sidste uge besøgte Danmark. Senere på året udgiver IMF en mere omfattende vurdering af dansk økonomi.