Her er tidsplanen – økonomiafdelinger kan godt aflyse efterårsferien

Del artiklen:
Børn med forældre som er byrådspolitikere eller ansatte i centrale poster på landets rådhuse kan godt indstille sig på, at de må undvære far eller mor i efterårsferien i år efter regeringen har skubbet fristen for økonomiforhandlingerne to og en halv måned. (Arkiv-foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017)

Landets byrådspolitikere og centrale embedsmænd i kommunerne kan godt aflyse efterårsferien. NB-Økonomi har ud fra samtaler med centrale aktører forsøgt at tegne en samlet tidsplan for budget 2020 – og den bliver historisk stram. Bemærk: Mindre korrektion til tidsplan.

Af Arne Ullum

Landets byrådspolitikere og centrale embedsmænd i kommunerne kan godt aflyse efterårsferien. NB-Økonomi har ud fra samtaler med centrale aktører forsøgt at tegne en samlet tidsplan for budget 2020 – og den bliver historisk stram.

I Kalundborg Kommune har borgmesteren og embedsmændene ligesom i resten af landets kommuner i dag travlt med at ændre hele den politiske kalender for efteråret. Byrådsmøder skal flyttes, hoteller skal overtales til at flytte budgetseminarer uden ekstraregninger, borgermøder og høringsfrister skal ændres.

“Vi skal selvfølgeligt nok rette ind efter det her – sådan er vilkårene i jernindustrien  – men vi er udfordret kalendermæssigt, og vi er også udfordret af, at processen bliver skubbet sammen – både i den enkelte kommune og kollektivt,” siger Kalundborgs borgmester og KL-næstformand Martin Damm.

NB-Økonomi har ud fra de offenliggjorte datoer og samtaler med centrale aktører forsøgt at skabe et overblik over tidsplanen.

Cirka den 26. august: Regeringen indleder ifølge tidsplanen fra Finansministeriet forhandlinger med KL og Danske Regioner om en økonomiaftale.

6.-8. september: Her forventes det ifølge planen, at regeringen og KL indgår en aftale.

10.-12. september: KL igangsætter den faseopdelte budgetproces, der skal fordele service- og anlægsrammerne mellem kommunerne.

15.-20. september: Finansudvalget ventes at godkende aktstykket og umiddelbart derefter offentliggøres tilskuds- og udligningstallene for alle kommuner.

Ultimo september: Her kommer ansøgningsfristen for særtilskud efter alt at dømme til at ligge. Social- og Indenrigsministeriet oplyser, at processen går igang umiddelbart efter udmeldingen af tilskud, men vil først senere informere om den mere præcise proces.

6.-10. oktober: Her skal Social- og Indenrigsministeriet formentligt svare på ansøgninger om særtilskud.

5. oktober: Økonomiudvalgene i kommunerne skal aflevere et budgetforslag til byrådet for at overholde hhv. fristen om fremsendelse til byrådet en måned før andenbehandlingen. Bemærk, at ovenstående er under forudsætning af, at Social- og Indenrigsministeriet rykker alle frister mv. i forhold til seneste dato for andenbehandling.

15. oktober: Sidste frist for første behandling af budgettet i byrådene.

10. oktober til 1. november: Her skal alle landets borgmestre blive endeligt enige om en fordeling af service- og anlægsrammerne.

5. november: Sidste frist for anden og sidstebehandling af budgettet i alle byråd.

Regeringen udelukker ikke endnu strammere tidsplan

Ovenstående tidsplan er den optimistiske, som forudsætter en relativ hurtigt aftale mellem regeringen og KL, hvilket kan sætte især regeringen under pres, da det er den, som har valgt at udskyde forløbet så meget.

Det er angiveligt for at mindske det pres, at regeringen i sin meddelelse blot skriver “at et bloktilskudsaktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.”

Nøglen er her, at regeringen ikke skriver “første halvdel af september”, men ingen af de kommunale kilder NB-Økonomi har talt med vurderer, at det vil være praktisk muligt at få vedtaget budgetter inden 5. november, hvis udmeldingen af tilskud og udligning først kommer helt i slutningen af september.

Femte november er ifølge KL’s næstformand Martin Damm begrundet i, at Skat skal have mulighed for at udsende forskudsmeddelelser til skatteyderne, så de har tid til at korrigere dem i rette tid, inden de første lønudbetalinger skal finde sted.

 

Præcisering 10. juli kl. 13.45: Af en tidligere version fremgik det, at der er en frist på en uge for Økonomiudvalgets fremsendelse af budgettet til Byrådet inden førstebehandling. I bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår det imidlertid alene, at “kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.” – altså en måned før fristen for vedtagelse.

Der er dermed ikke umiddelbart noget i vejen for, at kommunen kan lægge økonomiudvalgets møde for behandling af budgetforslaget helt frem til fristen for fremsendelsen af budgettet til byrådet.

Ovenstående ændrer samtidig på lidt fristen for fremsendelse af budgettet, som ikke er fire uger før andenbehandling men derimod en måned før, og dermed tre dage før den i artiklens første version angivne. Bemærk fortsat at ovenstående artikel hviler på den forudsætning, at Social- og Indenrigsministeriet blot forskyder alle tidsfrister mv.