Historisk kort tid til budgetter: Regeringen vil først forhandle med kommuner i slutningen af august

Del artiklen:
Landets byråd kommer på overarbejde, hvis de skal nå at få budgetterne på plads i år, fordi regeringen har skubbet starten på hele processen med to og en halv måned. (foto:henning bagger/npf).96.c.[BAG]

Regeringen har valgt at skubbe starten på kommunernes budgetproces med hele to og en halv måned. Men fristen for at vedtage budgetterne rykkes kun med tre uger, og dermed kan kommunerne se frem til en ekstremt tidspresset budgetproces.

Af Arne Ullum

Landets byråd kan først for alvor begynde at drøfte budgettet for næste år i midten af  september, når kommunerne ventes at få besked om, hvor meget de får i tilskud og kommunal udligning. Og allerede den 5. november skal kommunerne have vedtaget de endelige budgetter, fremgår det af en meddelelse fra Finansministeriet.

“Der bliver knald på lokalt og for at få koordineret kommunerne imellem,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Det er folketingsvalget og de langvarige regeringsforhandlinger, som giver kommunerne en historisk presset budgetproces på helt ned til seks til otte uger. Normalt har kommunerne tre en halv måned fra de kender deres tilskud og udligning, til de skal have vedtaget et endeligt budget.

Udover den stramme tidsramme fra regeringens side ventes den interne proces i KL, hvor kommunerne skal blive enige om at fordele service- og driftsammerne, at blive historisk svær. Det skyldes at kommunerne i 2019 og 2020 får omkring seks milliarder kroner mere i finansering end de må bruge, og dermed vil kampen om service- og anlægsrammer formentligt blive meget hård.

Samtidig er borgernes og de lokale politikeres forventninger til serviceløft ifølge Martinn Damm “meget højt oppe på skalaen”.

“Når vi regner på løfterne om bedre service i forståelsespapiret bag den nye regering, så er der på den gode side af fem milliarder i ekstra serviceudgifter,” siger Martin Damm. “Det var ikke nemt, og det bliver ikke nemmere af at skulle klemme det sammen.”

Det er samme melding fra de kommunale administrationer.

“Vi får et meget hektisk efterår på grund af den sene udmelding af tilskud og udmeldinger,” siger kommunaldirektør Thomas Knudsen fra Lolland. “Det bliver ikke lettere af, at der fra Folketingets side og lokalt er skabt meget store forventerninger til bedre velfærd. Hvis der ikke kommer penge til at indfri de løfter, så bliver det endnu sværere at få et budget på plads med den stramme tidsramme.”

En række kommuner kender først indtægtsgrundlaget tre-fire uger før budgetfristen

For en række kommuner med svag økonomi bliver budgetprocessen angiveligt endnu mere presset. Det er de kommuner, hvis økonomi er stærkt afhængig af de såkaldte særtilskudspuljer (paragraf 16 og paragraf 19-puler) på i alt cirka 450 millioner kroner, som tildeles efter ansøgning.

Kommunerne kan af åbenlyse grunde først skrive en kvalificeret ansøgning, når de kender deres tilskud og udligning, og derefter tager det normalt mindst to måneder at fordele pengene. I år skal den proces køre på tre-fire uger, hvis de pågældende kommuner skal have blot tre uger fra de kender deres samlede økonomi, til det endelige budget skal være vedtaget i byrådet.

NB-Økonomi har spurgt til de mere konkrete tidsplaner i Social- og Økonomiministeriet, og her oplyses det, at processen vil køre i forlængelse af tilskudsudmeldingen, men der først kommer nærmere detaljer senere.

De to puljer er den såkaldte paragraf 16 pulje, der i de seneste år har uddelt cirka 300 millioner kroner ud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele Danmark samt den såkaldte paragraf 19 pulje, der deler cirka 155 millioner kroner ud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet (plus 75,4 som er givet til Furesø Kommune på forhånd, som led i løsning af Farum-skandalen).

“Vores økonomi er helt afhængig af særtilskudspuljerne, og derfor kan vi næppe starte de egentlige forhandlinger om et budgetforlig, inden vi kender resultatet af tildelingen af særtilskud,” siger Thomas Knudsen. Han oplyser, at kommunen formentligt vil bede fagudvalgene om at prioritere besparelsesmuligheder og udgiftsønsker, så man meget hurtigt kan behandle budgettet politisk.

Ifølge paragraf 24 i lov om udligning og kommunale tilskud skal de to særtilskudspuljer fordeles efter ansøgning, men loven angiver ingen frister for, hvor lang ansøgningsfristen skal være eller hvor langt tid kommunerne skal kende tilskuddet i forhold til fristen for at andenbehandle budgetterne i byrådet.