Mediekommentar: DR glemte fakta, da DF fik ukritisk omtale af udlændinges sommerhuskøb

Del artiklen:
DR's Ask Rostrup glemte at tjekke fakta, da han lod DF's Peter Skaarup overdramatisere effekten af dispensationer fra sommerhusreglen. (Foto: Affotografering fra DR/TV)

TV-Avisen viderebragte ukritisk en påstand fra Dansk Folkeparti om, at et relativt lille antal dispensationer fra sommerhusreglen vil medføre, at udlændinge overtager “store dele af vores sommerhusområder.” Se tallene her, som dementerer påstanden fra DF.

Af Arne Ullum

Mediekommentar af Arne Ullum

Ingen seere kunne være i tvivl om, at danskernes adgang til i fremtiden at få sig et sommerhus er alvorligt truet, da DF’s gruppeformand Peter Skaarup mandag i TV-Avisen med alvorsmine kunne forudsige, at udlændinge ville “overtage store dele af vores sommerhusområder.”

Begrundelsen for den dystre forudsigelse var, at Justitsministeriet i 2018 har givet 374 dispensationer til udlændinge, som har fået lov til at købe et sommerhus i Danmark på trods af den såkaldte sommerhusregel fra 1959, der forbyder personer uden fast bopæl i Danmark at købe et sommerhus.

Styrken i udsagnet blev indirekte styrket af, at det var en af dansk tv’s mest vidende værter, Ask Rostrup, som var i DR-studiet. Stik imod hans normale høje standarder stillede han ingen kritiske spørgsmål til koblingen mellem de 374 dispensationer og konklusionen om, at udlændinge vil overtage store dele af de danske sommerhusområder.

DR-værten valgte i stedet at fokusere på det dobbeltmoralske i, at danskere såsom DF-stifter Pia Kjærsgaard gladeligt køber sommerhuse i udlandet, mens udlændingene ikke må købe i Danmark.

Men DR burde have tjekket substansen i sagen. Et enkelt opslag på Danmarks Statistik viser, at der i Danmark er cirka 232.500 fritidshuse, og at der bygges cirka 1.000 nye om året.

Udlændinge uden fast bopæl i Danmark skal have en mangeårig tilknytning til Danmark for at få dispensation, og derfor er det en rimelig antagelse, at ejerne i gennemsnit vil eje sommerhusene i 30 år, inden de typisk sælger det på grund af alder.

Med de antagelser vil 4,2 procent af de danske fritidshuse om 30 år være ejet af udlændinge, hvis antallet af dispensationer fortsætter på det nuværende niveau. Det kan jo ikke på nogen måde begrunde et udsagn om, at udlændinge vil “overtage store dele af vores sommerhusområder” på grund af dispensationerne.

Andre regler giver langt flere udenlandske ejede sommerhuse

Hvis DR også havde tjekket åbent tilgængelige kilder ville man opdage, at dispensationer ikke nødvendigvis er den væsentligste adgang for udlændinge til at købe et dansk sommerhus.

Ifølge en Højesteretsdom fra 1998 kan udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark frit købe sommerhus i Danmark, hvis der ikke er “grundlag for at formode”, at vedkommende ikke har “sit faste og varige hjem her i landet”. En grund til en sådan formodning kunne være, at vedkommende er her som studerende eller i et tidsbegrænset job.

Det betyder, at mange udlændinge kan købe sommerhuse, hvis de bor i Danmark på købstidspunket, og der er ikke noget krav om, at de skal sælge sommerhuset, når de en dag drager videre ud i verden. Derudover kan alle udlændinge, som tidligere har boet i Danmark i fem år eller mere, frit købe et sommerhus. Og det er med den stigende globalisering et stigende antal.

Derudover er der en undtagelse, som betyder, at udlændinge, som arver et sommerhus eller får det i gave, også kan komme rundt om sommerhusreglen.

Men de bestemmelser kan politikerne ikke ændre, da det er en konsekvens af loven fra 1959, og den kan ikke strammes uden at komme i konflikt med den undtagelse, som Danmark fik på sommerhusområdet ved sin indtræden i EF i 1972.

Derfor er det formentligt uundgåeligt, at et stigende antal sommerhuse vil blive ejet af udlændinge i fremtiden, uanset om et flertal i Folketinget tvinger justitsministeren til at skærpe kravene for at få dispensation yderligere. Det er ganske enkelt en konsekvens af den stigende globalisering – sommerhusregel eller ej.

Men det er forståeligt, at Dansk Folkeparti fokuserer på dispensationerne, for det er det lille hjørne, som politikerne reelt kan påvirke. Men det er lige så uforståeligt, at DR ikke testede, om partiets påstande havde dækning i fakta.

Havde DR tjekket fakta, havde DF været tvunget til at forholde sig til substansen, nemlig at partiet kun kan forhindre et stigende antal udlændinge blandt ejerne af de danske sommerhuse, hvis partiet går ind for at ændre Danmarks tilknytning til EU grundlæggende. Og det har DF ikke meget appetit på i lyset af Brexit og den historisk høje opbakning bag EU-medlemsskabet blandt de danske vælgere.

DR tjekkede ikke substansen i sagen, og derfor sad seerne tilbage med et falsk billede af, at Dansk Folkeparti kan sikre danskerne eneret på sommerhusene.

Ifølge et svar fra justitsministeren til Folketinget fra februar 2018 har ministeriet ingen  viden om, hvor mange udlændinge, der ejer et sommerhus i Danmark. Og dermed er der heller ingen viden om, hvor mange udlændinge som har købt med og uden dispensation.