Var alting bedre i gamle dage?

Del artiklen:
Danmarks Statistik har udgivet et jubilæumsnummer med en række fakta om Danmark fra de seneste 70 år.

For 60 år siden udkom Danmarks Statistik for første gang med ‘Statistisk Tiårsoversigt’. Dengang levede et nyfødt barn 11 år kortere end i dag, de danske familier var gennemsnitligt fattigere og andelen af boliger, som var ejet af beboerne, var markant mindre. 

Af Lene Vind

For 60 år siden udkom Danmarks Statistik for første gang med ‘Statistisk Tiårsoversigt’. Dengang levede et nyfødt barn 11 år kortere end i dag, de danske familier var gennemsnitligt fattigere og andelen af boliger, som var ejet af beboerne, var markant mindre. 

Lene Vind, [email protected]

Statistisk Tiårsoversigt fejrer 60 års jubilæum i 2019. Derfor rummer årets udgivelse et særligt temakapitel, der dykker ned i historien og sætter ord og tal på ændringer på tværs af samfundet siden dengang. Artiklen belyser udviklingen på tværs af temaer som familie, kultur og bolig, uddannelse og forbrug, arbejde og økonomi.

I temakapitlet kan man blandt andet læse at:

  • I 1948 var kun 22 pct. af de studerende på erhvervsuddannelser kvinder, mens de udgjorde 40 pct. i 2018.
  • Der er 45 biler pr. 100 indbyggere i dag, mens der kun var én enkelt i 1945.
  • I 1945 boede der en lejer i 78 pct. af boligerne, mens det gælder lidt over hver anden (51 pct.) i dag.
  • 54 pct. af vores babyer fødes uden for ægteskab i dag, og det er syv gange så stor en andel som i 1948.

Ti år sætter også spor

Ud over det historiske temakapitel behandler tiårsoversigten, som altid, årtiet der er gået. Bogens øvrige kapitler handler blandt andet om:

  • Andelen af befolkningen mellem 30 og 64 år, der har en ph.d. eller anden forskeruddannelse som højeste fundførte uddannelse, er fordoblet fra 0,6 pct. til 1,3 pct. af befolkningen fra 2010 til 2019.
  • Brugen af internetbank er steget. I 2008 brugte 61 pct. af 16-74-årige danskere netbank, i 2019 var denne andel steget til 89 pct.
  • Detailomsætningen af økologiske fødevarer er tæt på tredoblet fra 4,6 mia. kr. i 2008 til 12,9 mia. kr. i 2018.
  • Trods stigende bevidsthed om klimaet steg antallet af afrejsende flypassagerer fra en dansk lufthavn med 39 pct. fra 2008 til 2018, hvor 18,2 mio. steg ombord i et fly.

I Statistisk Tiårsoversigt er der desuden en omfattende kalender med de vigtigste begivenheder inden for politik og økonomi fra 2009 og frem. En anden sektion rummer forklaringer af ord og begreber i bogens tabeller og samfundsøkonomien – også inden for nationalregnskabet og de offentlige finanser.

Gratis tiårsoversigter tilbage til 1959

Det er muligt helt gratis at kigge tilbage i tiden og se, hvordan Danmark har udviklet sig. Det sker via de gamle udgaver af Statistisk Tiårsoversigt, som ligger i gratis pdf-udgaver fra den første udgivet i 1959 til 2018-udgaven – inden 1964 med titlen Statistisk oversigt. Her er blandt andet hovedposter for Statens og Kommunerne driftsudgifter fra 1948 og frem.