Regeringen vil skære kommunernes serviceramme med 250-500 mio. i 2019

Del artiklen:
Finansminister Nicolai Wammen (S) vil skære op til 500 millioner af kommunernes budgetter i 2019 på grund af lavere pris- og lønstigninger end ventet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Priserne og lønningerne er steget mindre end ventet, og derfor vil regeringen skære op til en halv milliard af kommunernes serviceramme i 2019. Det øger presset på kommunerne for at finde ekstra besparelser i 2019.

Af Arne Ullum

Priserne og lønningerne er steget mindre end ventet, og derfor vil regeringen skære op til en halv milliard af kommunernes serviceramme i 2019. Det øger presset på kommunerne for at finde ekstra besparelser i 2019.

Af Arne Ullum, [email protected]

De danske kommuner skal skære op til en halv milliard kroner af deres oprindelige budget for 2019, fordi priser og lønninger er steget mindre end forventet.

“De kommunale og regionale budgetter i 2019 forventes at blive korrigeret som følge af lavere skønnede pris- og lønstigninger end lagt til grund i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2019 (juni 2018),” hedder det i Økonomisk Redegørelse, som blev offentliggjort i går eftermiddag.

Det præcise tal for besparelsen fremgår ikke af Økonomisk Redegørelse, som blot omtaler en samlet reduktion af det offentlige forbrug. KL har i sin maj-prognose til kommunerne forudsagt en korrektion af budgetterne på 0,1 procent svarende til 250 millioner, men NB-Økonomi erfarer, at de seneste skøn fra Finansministeriet er højere og kan medføre en korrektion helt op på 0,2 procent svarende til en halv milliard kroner.

Det er helt normalt, at servicerammen justeres efter den faktiske udvikling i priser- og lønninger. Reduktionen rammer dog hårdere i år, fordi kommunerne samlet set er på vej til at overskride servicerammen og dermed få en bøde af staten på et beløb svarende til overskridelsen. En række kommuner har derfor, som omtalt her på NB-Økonomi, iværksat ekstraordinære besparelser, og de spareplaner risikerer nu at blive skærpet yderligere.

Læs også:
Frygt for bøder til staten udløser ekstraordinære sparerunder i mange kommuner

Nogle kommuner har indregnet beskæringen

Det er angiveligt meget forskelligt, om kommunerne har indregnet den lavere serviceramme i deres budgetter. En del kommuner har indregnet KL’s maj-forventning om en reduktion på 0,1 procent, mens ingen tilsyneladende har indregnet yderligere fald i servicerammen.

Favrskov Kommune indregnede et fald i servicerammen på 2,1 millioner kroner i foråret, og det svarer til de lavere lønninger, mens effekten af de lavere priser ikke er regnet ind, fordi beløbet er meget mindre, fremgår det af et notat til Økonomiudvalget.

Modsat har hverken Randers eller Assens kommuner indregnet den reducerede serviceramme.

Ifølge direktør Lars Sønderby i Randers Kommune betyder det ikke, at kommunen forventer at overskride sin serviceramme. Forklaringen er den enkle, at Randers på grund af en stram økonomi opererer med en central buffer i budgettet på en procent af servicerammen. Bufferen er i udgangspunktet ufinansieret og er derfor ikke blevet delt ud til forvaltningerne.

Bufferen skal håndtere udsving mellem årene, når nogle enheder eksempelvis forbruger opsparing, som er overført fra sidste år.

“Vi har områder, som ikke kan holde deres budget, så vi har i forvejen spist en betydelig del af vores buffer. Samlet set forventer vi dog fortsat at kunne holde det samlede forbrug inden for rammen – også efter pl-korrektion,” siger Lars Sønderby.

Uanset om reduktionen af servicerammen betyder et større overforbrug eller et mindre underforbrug i de enkelte kommuner, så vil det samlet set skabe et problem for kommunerne, fordi den aktuelle prognose fra KL siger, at kommunerne er på vej til at overskride servicerammen med en halv milliard kroner i 2019. Sker det, vil kommunerne samlet set skulle betale en halv milliard kroner i bøde til staten, og de 60 procent skal betales af kommunerne med overskridelser, men resten deles efter bloktilskudsnøglen blandt alle kommuner.

En række kommuner har allerede iværksat ekstraordinære spareplaner for at undgå bøder fra staten, og statens reduktion af servicerammen vil formentlig betyde en skærpelse af spareplanerne rundt i kommunerne.