Så meget vil hovedstaden tabe på højere landsudligning

Del artiklen:

Enhedslisten har bedt Social- og Indenrigsministeren regne på, hvad en forhøjelse af landsudligningen vil betyde. Tallene viser, at især hovedstadskommuner med det laveste skattegrundlag taber, mens især udkantskommunerne vinder.

Af Arne Ullum

Det vil flytte store beløb fra hovedstaden til udkantskommunerne, hvis man hæver landsudligningen med fem procent. Det viser tal, som Social- og Indenrigsministeriet har sendt til Folketinget på baggrund af et spørgsmål fra Enhedslistens kommunalordfører, Jette Gottlieb.

Tallene viser, at det især er hovedstadskommunerne med det laveste skattegrundlag, som bliver hårdest ramt. Årsagen er, at de rige nordsjællandske kommuner allerede betaler så meget i udligning, at de bliver delvist reddet af den såkaldte overudligningsbeskyttelse, som sikrer, at ingen skal betale mere end 93 procent i marginal udligning. Ministeriet har ikke regnet på effekten, hvis overudligningsgrænsen hæves sammen med landsudligningen.

Spørgsmålet og svarene fra Enhedslisten er interessante, fordi de giver et billede af partiernes overvejelser, inden forhandlingerne om en udligningsreform går i gang, formentlig omkring årsskiftet.

Selvom regeringen igen og igen har betonet behovet for en bred aftale, så er de fleste ændringer af udligningen faktisk gennemført med smalle flertal, og sker det igen, kan Enhedslisten få en afgørende stemme.