Revisionen retter kritik mod Kunstfondens tildeling af tilskud

Del artiklen:
Rigsrevisionen har udgivet en beretning med statsrevisorernes bemærkning om Statens Kunstfonds tildeling af tilskud.

Statens Kunstfond får middel kritik fra statsrevisorerne for tildelingen af tilskud, fordi kriterierne i en række tilfælde ikke har været tilstrækkeligt klare og derfor har det været vanskeligt at afgøre, om ansøgerne lever op til tildelingskriterierne.

Af Lene Vind

Statens Kunstfond får middel kritik fra statsrevisorerne for tildelingen af tilskud, fordi kriterierne i en række tilfælde ikke har været tilstrækkeligt klare og derfor har det været vanskeligt at afgøre, om ansøgerne lever op til tildelingskriterierne.

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen undersøge, om Kulturministeriets forvaltning af Statens Kunstfonds tilskud er tilrettelagt effektivt, så tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål. I Rigsrevisionens beretning “Tilskudsforvaltning i Statens Kunstfond”, som tager udgangspunkt i 2014 og frem, står der i statsrevisorernes bemærkninger, at Kunstfondens kriterier for tildeling af tilskud ikke har været tilstrækkeligt klare. I en række tilfælde er det ikke dokumenteret, hvorfor de ansøgere, der tildeles støtte, lever mere op til kriterierne end dem, der får afslag.

Manglende gennemsigtighed

Konsekvensen er i følge Rigsrevisionen, at Kunstfondens tildeling ikke er tilstrækkelig gennemsigtig, derfor kan der opstå formodninger om, at de tilskudsmodtagende ansøgere ikke altid er dem, der lever bedst op til tildelingskriterierne.

Statsrevisorerne har blandt andet hæftet sig ved, at Kunstfonden og Slots- og Kulturstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har en hensigtsmæssig proces for tildeling af tilskud. Kunstfondens behandling af ansøgere foregår ensartet på tværs af udvalgene, men der er ikke opstillet klare tildelingskriterier for alle puljer, så tildelingsprocessen er gennemsigtig.

Rigsrevisionen vurderer også, at Kunstfonden og Slots- og Kulturstyrelsen ikke i tilstrække-
lig grad har en hensigtsmæssig opfølgning på tilskud. Sluttelig finder Rigsrevisionen det positivt, at Slots- og Kulturstyrelsen i 2018 og 2019 har taget en række initiativer, som øger gennemsigtigheden i tilskudsforvaltningen og forbedrer grundlaget for at vurdere, om tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål.
Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kultur i
udlandet. I 2018 uddelte Kunstfonden 549,3 mio. kroner i kunststøtte. Fondens kunstfaglige udvalg uddeler midler fra ca. 68 puljer til en række
forskellige kunstområder hovedsagligt på baggrund af ansøgninger. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er sekretariat for Kunstfonden og ansvarlig for tilskudsforvaltningen.