Hovedstadens udligning til provinsen falder i 2020 for første gang siden 2007

Del artiklen:
København og 21 andre hovedstadskommuner betaler samlet 13,6 milliarder i udligning til provinskommunerne.
København og 21 andre hovedstadskommuner betaler samlet 13,6 milliarder i udligning til provinskommunerne.

For første gang siden 2007 falder hovedstadskommunernes betaling af udligning til provinsen. Selv om det kun er et fald på cirka 200 millioner kroner, så kalder borgmester udviklingen for historisk. Se tallene for alle hovedstadskommunerne for 2019 og 2020 her.

Af Arne Ullum, [email protected]

Hovedstadskommunernes udligning til provinsen falder i 2020 med omkring 200 millioner kroner fra 13,979 milliarder kroner til 13,761 milliarder kroner. 

Faldet er markant, fordi det er første gang siden 2007, at der er et fald i overførslen af penge fra hovedstadsområdet til provinsen.

Siden 2007 er de samlede overførsler målt i løbende priser fordoblet – og selvom man tager inflationen ud, så er det en markant stigning.

Faldet i år svarer til, at hovedstadskommunerne nu overfører et beløb svarende til 21,6 procent af det samlede statstilskud, og det er et fald på én procent fra 22,6.

Hovedstadskommunerne overførsel af penge til provinskommuner.
Milliarder i løbende priser

Graf fra Stopforskelsbehandlingen,nu. Tallen er i mia. kr.
Graf fra Stopforskelsbehandlingen,nu. Tallen er i mia. kr.

Steen Christiansen: Historisk knæk på kurven

“Selv det ikke er meget, så er det en historisk udvikling. Det er glædeligt, at kurven knækker for hovedstadens overførsler til provinsen er steget konstant siden 2007,” Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S). Han er især glad for, at udviklingen blandt andet skyldes stigende skatteindtægter i provinsen.

“Det viser, at udligning ikke kun handler om udligning, men også om erhvervs- og beskæftigelsespolitik – altså om at gøre kagen større,” siger han. “

Provinsen: Systemet er stadig skævt

Hovedstadens stigende udligning til provinsen er et centralt emne i striden om den kommunale udligning, hvor 31 ud af 34 hovedstadskommuner i organisationen stopforskelsbehandlingen.nu kræver, at udligningen skal rulles tilbage til 2007-niveau, hvilket provinskommunerne i Bedre Balance klart afviser og i stedet kræver den særlige hovedstadsudligning nedlagt, så provinskommunerne får mere i udligning.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der er talsmand for Bedre Balance, kalder det positivt, at det nu går bedre i provinsen.

“Det er de mekanismer der er i regnemaskinen, men det ændrer ikke på, at der er en skævhed i systemer,” siger han.

22 hovedstadskommuner betaler – 12 modtager netto udligning

Tallene viser, at det kun er 22 af de 34 hovedstadskommuner, der er nettobetalere af udligning, mens de resterende 12 er modtagere.

Det skyldes blandt andet hovedstadsudligningen, som populært sagt betyder, at omkring halvdelen af hovedstadskommunerne får penge fra de andre hovedstadskommuner. Uden den ordning ville langt flere hovedstadskommuner være nettobidragsydere til udligningen.

En væsentlig forklaring på, at hovedstadskommunerne samlet betaler mindre til provinsen, er, at fire hovedstadskommuner i år får tilskud fra den særlige pulje for kommuner med faldende folketal.